U příležitosti 30. výročí od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Broumovsko připravila Agentura ochrany přírody a krajiny pro návštěvníky národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály pozorování hnízdících ptáků pomocí stativového dalekohledu. Pozorování sokolů z Chrámových stěn silnou optikou mělo mít tři kola, ale proběhlo jenom jedno v polovině června. Další příležitosti o minulém a tomto víkendu už turisté nedostali. „Před týdnem jsme zjistili, že obě sokolí mláďata zmizela. Další prezentace už proto ani minulý víkend neprobíhaly, protože by neměly smysl,“ říká Petr Kafka ze Správy CHKO Broumovsko, a dodává, že se mladí sokolíci stali součástí jídelníčku nočního dravce. „Podle všech ukazatelů to byl s největší pravděpodobností výr,“ předpokládá zoolog, kdo je za jejich zmizení odpovědný. Pár rodičů po neúspěšném hnízdění zřejmě nyní se ještě občas vrátí na známé místo nocovat, ale pak lokalitu opustí. Vrátí se zřejmě až příští rok na jaře a pokusí se vyvést mladé znovu.

Letos na Broumovsku sice hnízdění započalo sedm sokolích párů, ale mnoho mladých sokolíků nakonec z regionu asi nevylítne. I hnízdění na Ostaši předčasně ukončila příroda.

"Zatímco v loňském roce došlo k úspěšnému vyvedení tří mláďat na okrajových skalách stolové hory Ostaš, tak letos mláďata nedokončila vývoj,“ potvrdil Petr Kafka další neúspěšný pár, který se zahnízdil v přírodní památce Kočičí skály. „Hnízdění skončilo v období, kdy se měla líhnout mláďata. I zde se zřejmě jednalo o predaci, i když přesné důkazy o tom chybí," potvrdil Petr Kafka s tím, že příští týden by mělo být zřejmé, které páry byly letos úspěšné. „Další dvě hnízdiště sledujeme, jestli to dopadne dobře. Jedná se o oblast Adršpašsko-teplických skal. Co se týče Broumovských stěn, tak nevíme o tom, že by tam někde sokoli vyvedli mladé,“ dodal Petr Kafka.

Sokoli pod tlakem turismu i přírody

Úspěšnému hnízdění sokola stěhovavého se ochránci přírody snaží pomoci tím, že v období od snesení vajec až do vyvedení mláďat v lokalitě Chrámových stěn zakazují turistům přístup do blízkosti hnízda. Po letošním neúspěšném hnízdění, kdy se turistický okruh skalami mohl otevřít v plné podobě na konci minulého týdne, zaznívaly hlasy, jestli je vůbec potřeba takováto opatření dělat a nenechat vše raději na přírodě, která má stejně poslední slovo.

„Sokoli hnízdící v těchto skalních oblastech jsou pod velkým tlakem jak návštěvníků tak i přirozených nástrah přírody v podobě počasí či predace. Na Broumovsku ta hnízdní úspěšnost není dlouhodobě zrovna příliš oslnivá, tak chceme alespoň nějaké faktory odfiltrovat. Počasí nebo predátorům neporučíme, tak se jim snažíme zajistit alespoň klid na hnízdišti, aby měli větší šanci ta mláďata vyvést,“ argumentuje Petr Kuna za správnost dočasného omezení pro turisty, a dodává, že podle pozorování z předchozích let se tato praktika osvědčuje. „I když nemůžeme zajistit, že hnízdění dopadne vždycky dobře, protože počasí nebo výra či kunu nejsme schopni usměrnit,“ je si vědom.