„Vyjadřuji svůj zásadní protest proti vzpomínkovým akcím k 28. říjnu a 17. listopadu o den dříve a ještě v naprosto nevhodném čase. Uspořádáním těchto akcí tyto státní svátky dehonestujete, což považuji za odsouzeníhodné a naprosto neomluvitelné," láteří. Co na to českoskalická radnice - proč nepřipomínají události v den výročí jako v nedalekém Náchodě nebo Novém Městě nad Metují, ale již o den dříve? Jak ke vzpomínce na vznik první republiky přistupují v dalších městech okresu?

Podle kulturního kalendáře města se v České Skalici bude slavit vznik republiky už 27. října v 10 hodin u pomníku legionářů na třídě T. G. Masaryka. A za tři týdny je položení květin u pamětní desky k událostem 17. listopadu rovněž naplánované na předchozí den - 16. listopadu u kašny na Husově náměstí. „Už jsem se s tím potýkal u předcházejících vedení města a přesvědčil je, že státní svátek se slaví v den, který k němu patří. Slavit o den předem je neúcta ke státním svátkům a událostem s nimi spojených. Je to neuctivé a ostudné. Na to neexistuje žádná omluva ani výmluva. Je to arogance představitelů města nejhrubšího ražení," nadává první polistopadový starosta Petr Fejfar.


Nahrává se anketa ...

Českoskalická starostka Zuzana Jungwirthová v tom ale žádný problém nevidí. Naopak - považuje to za výhodu. „Položíme věnce v předvečer výročí, aby ve sváteční den 28. října byl pomník vyzdoben od rána a lidé si mohli vznik republiky připomenout pohledem na již položené věnce," vysvětluje starostka s doplněním, že slavnostní setkání u pomníku při příležitosti vzniku republiky bude město pořádat jen v letech, kdy dozraje nějaké významné výročí této události. „Jsou města, která ani veřejně neinformují, že se chystají položit věnce," nepovažuje pokládání věnců v předvečer svátečního dne za nějaké faux pas.

Jak a kde slaví 28. říjen:

Náchod: Župa Podkrkonošská - Jiráskova slaví 105 let od vzniku Československa v sobotu 28. října. Ve 14 hodin se účastníci sejdou u nové radnice na Masarykově náměstí, kde za účasti vedení města, zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu, členy náchodského Sokola a veřejnosti u busty T. G. Masaryka uctí položením květin jeho demokratický odkaz. Poté se společně přesunou k budově Sokolovny v Tyršově ulici k projevení úcty u památníku padlým legionářům a náchodským sokolům. V prostorách náchodské Sokolovny pak v 15 hodin začne slavnostní župní akademie.

Nové Město nad Metují: Slavnostní večer ke vzniku samostatného Československého státu se koná v sobotu 28. října od 17 hodin v koncertním sále zámku rodiny Bartoň-Dobenín, kde budou udělena Čestná občanství města a Poděkování města. Setkání zpestří smyčcové trio Novoměstské filharmonie. Po ukončení večera se u Pomníku padlých hrdinů na náměstí Republiky odehraje vzpomínkový akt.

Police nad Metují: Den vzniku samostatného Československa si připomenou krátkou vzpomínkovou akcí a položením květin v předvečer státního svátku v pátek 27. října v 17 hodin v Bezděkových sadech u Lípy svobody.

Petr Fejfar nabízí svoji verzi, proč se pietní akt koná dříve, než připomíná kalendář. „No jasně, pokud možno v pracovní době! Proč si kazit víkend a 17. listopadu dokonce prodloužený," nabízí vysvětlení bývalý starosta, který to považuje za neúctu k předkům a tradicím, které se k 28. říjnu vážou. „Jsou to naše novodobé dějiny, které bychom si měli řádně připomenout. Svátky nejsou od toho, aby lidi jeli nakupovat do Polska," má jasno Petr Fejfar. K jeho výtkám adresovaným do starostenské kanceláře se Zuzana Jungwirthová nechce ani vyjadřovat. „To vůbec nemíním komentovat. Účastním se každý víkend nějaké akce a nehledím na to, jestli je pátek nebo svátek," dodává.

V Náchodě i v Novém Městě nad Metují si státní svátek připomenou tak jak to má být - v sobotu 28. října. Náchodský starosta Jan Birke má naprosto jasno - významné dny se mají uctít tehdy, když korespondují s tím správným datem. „Na to mám jasný názor - svátky se mají slavit v ten den, kdy jsou. Bez ohledu na to jaké je počasí nebo který den ukazuje kalendář," říká starosta, který v sobotu odpoledne bude při pokládání věnců u busty T. G. Masaryka.

Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky. Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu

- Během nacistické okupace českých zemí byl statní svátek zrušen, přesto došlo na výročí vzniku Československa 28. října 1939 k rozsáhlým protestům proti nacistické okupaci Československa

- Během demonstrace byli dva lidé zabiti. Mezi mrtvými byl i student medicíny Jan Opletal, jehož pohřeb 15. listopadu, se stal záminkou pro další protesty proti okupaci, na něž Němci reagovali 17. listopadu 1939 uzavřením českých vysokých škol

- Po druhé světové válce byl státní svátek slaven do roku 1951, kdy byl jeho název změněn na Den znárodnění s tím, že státním svátkem zůstával tento den i nadále. Slavení vzniku Československa bylo obnoveno v roce 1988

- Den vzniku samostatného československého státu také spadá pod Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. To znamená, že obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí mít 28. října ze zákona zavřeno, a to po celý den

Česká Skalice ale v předčasném připomenutí vzniku samostatného Československa není ojedinělá. Už v pátek položí květiny a věnce v Polici nad Metují nebo v Jaroměři. „Během pátečního dopoledne položíme věnce k památníku v Masarykových sadech v Jaroměři, v Josefově a na hřbitově v Jezbinách," říká starosta Jan Borůvka. Důvodem, proč s pokládáním věnce v Masarykových sadech nepočkají na sobotu je gastronomický. Na 28. října je do parku naplánovaný 3. ročník street food pikniku. „Když jsem se s tím setkal vloni poprvé, tak mi to přišlo nedůstojné, abychom mezi stánky s jídlem kladli věnce a zněly proslov ke vzniku republiky," vysvětlil proč je vhodné, aby vzpomínkový akt proběhl odděleně a měl svoji váhu. „Nemyslím si, že by to bylo nějaké závažné porušení etikety nebo narušení zvyklostí, že si to připomeneme o den dříve," dodal starosta Jaroměře.