Ilustrační fotoZdroj: Deník"Rozpočtový schodek bude financován z přebytků minulých let, které jsou na účtech města," říká teplický starosta Josef Bitnar, že výdaje vyšší než příjmy městskou pokladnu nezatíží žádnými půjčkami. "Podle zákona je povinností obce nakládat s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře. Jsme přesvědčeni o tom, že řádný hospodář má investovat prostředky do rozvoje a správy majetku obce a ne je hromadit na účtech," vysvětluje, že peníze "usyslené" na účtech obci nijak neprospějí, jen v průběhu let po statisících ztrácejí svoji hodnotu.

"O tom, zda se nám rozpočtové představy podaří naplnit nebude rozhodovat jen naše práce, ale velkou měrou bude výsledek ovlivněn podmínkami dnešní složité doby," je si vědom složitostí, které zřejmě letošní rok přinese.