Sliby k dokončení silničního obchvatu neberou konce, ale nyní dostávají konkrétnější obrysy. „Teď záleží na vzájemné důvěře,“ nechal se slyšet na pondělním zasedání zastupitelstva místostarosta Josef Daňsa.

Ten svým výrokem naráží na podpis smluv mezi majiteli provozovny sběrných surovin, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), Královéhradeckým krajem a Českou Skalicí. Ty mají být podepsány nejpozději do 30. dubna. První vstřícný krok nyní učinili českoskaličtí zastupitelé, kteří schválili směnnou smlouvu. Na jejím základě bude sběrna přemístěna na uvolněné městské pozemky. „Směnnou smlouvu podepíšeme až budou podepsány zbývající dvě smlouvy,“ upozornil starosta Tomáš Hubka. Podle smlouvy mezi majiteli sběrny a ŘSD by mělo dojít nejpozději do 31. července k vyklizení a opuštění provozovny, která stojí v trase obchvatu a brání jeho dokončení. Podle vedení ŘSD by pak mohl být silniční obchvat města dokončen v původní trase do 15. prosince letošního roku. „Smlouva s krajem se vztahuje k tomu, že bychom měli vytvořit přístupové cesty, které by usnadnily přestěhování sběrny,“ řekl před časem hejtman Lubomír Franc. Částku zhruba čtyři miliony korun na zpevněné přístupové plochy má schválit 16. dubna krajské zastupitelstvo. Všechny tři smlouvy by měly být podepsány současně a v jeden den. Pokud se tak nestane, město se přikloní k původně zamýšlené variantě provizorní stavby obchvatu obchvatu. Kromě toho bude pokračovat proces vyvlastnění, který v současné době probíhá.

„Když majitelé sběrny nevyklidí provozovnu ve stanoveném termínu, může město od smlouvy o směně pozemků odstoupit a budou následovat právní kroky,“ upozornil místostarosta Daňsa.

Směnná smlouva je krokem k obchvatu

Zastupitelé města na svém pondělním zasedání schválili směnnou smlouvu, na jejímž základě by měly být poskytnuty městské pozemky majitelům sběrných surovin, kteří by na ně přemístili svoji provozovnu. Jde o první krok, který by mohl vést k dostavbě silničního obchvatu města. Místostarosta Josef Daňsa v této souvislosti připustil, že majitelé sběrny dostanou více pozemků než bylo původně v minulosti schváleno. „Je tomu tak, jde o vstřícný krok města,“ uvedl Daňsa. Schválení směnné smlouvy ocenil také bývalý starosta a častý oponent vedení města Petr Fejfar. „Městské zastupitelstvo udělalo podle mého soudu vstřícný a moudrý krok k dokončení silničního obchvatu města. Schválení směny pozemků mezi městem a majiteli provozovny sběrných surovin je jednou třetinou připravených dohod. Teď už je, sportovní terminologií řečeno, míček na straně hřiště kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Doufám, že připravené dohody budou naplněny, a že se skutečně rýsuje dokončení obchvatu města do konce roku 2009,“ doufá Fejfar. Kromě toho mají být do konce dubna podepsány smlouvy mezi majiteli sběrny a Ředitelstvím silnic a dálnic o vyklizení provozovny a mezi jejím vlastníkem a krajem o vytvoření přístupových cest. Jak se Deníku podařilo zjistit, při pondělním jednání, které předcházelo podvečernímu zasedání zastupitelstva města, se diskutovalo mimo jiné také o majetkovém vyrovnání mezi majiteli sběrny a státem. V této souvislosti se hovoří o částce ve výši 15 milionů korun.

Věříte, že bude obchvat České Skalice dostavěn do konce roku?
Diskutujte pod tímto článkem.