„V lednu 2019 ještě nebyl k dispozici posudek o stavu stavby biotopových jezírek, podle nějž se vedení města v dubnu 2019 dozvědělo, že je stavba nevyhovující, v některých místech neodpovídá projektu a částka potřebná k dostavbě či přestavbě se vyšplhala na 25 milionů korun,“ říká českoskalická starostka, že to je pro městskou pokladnu neúnosná suma, kterou v rozpočtové rezervě město nemá.

Jezírka měla být alternativou k nádrži

O biotopech jako možnosti koupání pro místní obyvatele i rekreanty, se hovoří již několik let. Jezírka měla být alternativou ke koupání přímo v přehradní nádrži. Přestože práce na této akci byly zahájeny, k žádoucímu dokončení nedošlo.

Stavba biotopových jezírek s přírodním čištěním vody pomocí rostlin je již bezmála dva roky „mrtvá“ - nepracuje se tam od srpna 2018. „Město v září 2018 odstoupilo od smlouvy s dodavatelskou firmou Green Project pro neplnění povinností zhotovitele a od té doby čekáme na rozhodnutí soudu. Další stání je 9. září,“ uvedla starostka a dodala, že město žaluje firmu za pokutu z prodlení. Žaloba jde ale i v opačném gardu, kdy firma žaluje město za neproplacenou odvedenou práci.

Autokemp chce město pronajmout

Aby trampot nebylo málo, tak se objevil problém s inženýrskými sítěmi v autokempu, které jsou na některých místech v neuspokojivém stavu. Podle studie by oprava inženýrských sítí stála dalších deset milionů korun.

Takovouto investici si momentálně město nemůže dovolit, protože se pustilo do rozsáhlé rekonstrukce náměstí. Proto se radnice rozhodla jít cestou pronájmu celého autokempu Rozkoš. „Chceme najít zájemce, který má zkušenosti v cestovním ruchu a má i finanční prostředky na zmodernizování kempu,“ říká starostka, která si je vědoma, že současná podoba kempu parametry pro dovolenou v 21. století příliš nesplňuje.

„Nechceme v žádném případě, aby to byla nějaká luxusní záležitost pro horních deset tisíc, ale důstojný moderní kemp s vodním prvkem, protože kvalita vody v průběhu léta přestane být kvůli sinicím vhodná ke koupání,“ připomíná Zuzana Jungwirthová problém se zelenou vodou, který odstartoval i nápad s vybudováním biotopových jezírek.

„Jsme připraveni je v rozestavěném stavu přenechat možnému nájemci k případné dostavbě nebo využití podle jeho představ. Jednou z podmínek pronájmu je totiž vybudování koupací plochy minimálně ve velikosti těchto biotopových jezírek - spíše bychom se ale klonili k větší vodní ploše,“ dodala starostka. V současné době probíhají předběžné tržní konzultace, zájem účastnit se výběrového řízení projevilo pět společností.

Město na oplátku nabízí případnému zájemci kemp na úžasném místě s mimořádným potenciálem a smlouvu o pronájmu na 30 let s tím, že během prvních šesti let by měl nájemce do modernizace kempu investovat zhruba 200 až 300 milionů.

Větší část autokempu je v majetku Povodí Labe a délka pronájmu nejen od města, ale i od Povodí Labe je jedna ze stěžejních podmínek. „To riziko, že se kemp nepronajme tady samozřejmě také je a potom bychom stáli před velkým problémem, protože alespoň inženýrské sítě bychom museli uvést do pořádku, abychom se vyhnuli riziku, že by se kemp musel zavřít. To určitě nechceme dopustit,“ dodala starostka.

Jiří Řezník