Polští celníci začali tyto kontroly provádět od včerejšího poledne. Na celnici v NáchoděBělovsi instalovali zábrany, které svádějí vozidla do jednoho jízdního pruhu a na kontrolním stanovišti je přistaven Schengenbus, který pomáhá při kontrole dokladů. Kolony se však na hranicích netvořily, bylo vidět, že celníci si vozidla pro kontrolu a odstavení vytipovávají namátkově dalekohledy.

K opatřením na hranicích Polsko přistoupilo v souvislosti s konferencí OSN ke změnám klimatu, která se uskuteční od 11. do 23. listopadu ve Varšavě. Poláci tak chtějí zajistit lepší bezpečnost účastníků konference.

„Cílem znovuzavedení kontrol je především minimalizovat bezpečnostní rizika spojená s pořádáním akce a zabránit vstupu nežádoucích osob," uvedl Pavel Novák, ředitel odboru tisku ministerstva vnitra. Už od včerejška proto také není povoleno překračovat hranice Polska přes takzvanou zelenou hranici, tedy mimo stanovené hraniční přechody.

Polští celníci mohou cestující vyzývat k předložení platného občanského průkazu či pasu a podrobení se důkladnější kontrole. Polsko využilo možnosti zavést hraniční kontroly dočasně. Tato mimořádná opatření jsou stanovena pouze při vstupu do Polska. V opačném směru do Čech je hranice volně průjezdná a platí na ní běžný režim.