Návštěvníci mohli společně s městem slavit při prohlídkách muzeí, při narozeninovém běhu na 770 metrů Policí či při mezigenerační diskuzi místních zástupců, děti si oslavy užily v Bezděkových sadech.

Město rozezněl také hudební program, za který by se nemusel stydět ani menší festival. Posluchači si užili Prima Jazz Band, CaféBaret, skupinu Annabase, vystoupení žáků polické ZUŠky a samozřejmě v Polici nemohl chybět ani Police Symphony Orchestra s jediným letošním koncertem na domácí půdě. Na závěr přišla i světelná show v podobě videomappingu promítaném na Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Dny evropského dědictví v Novém Městě nad Metují.
VIDEO, FOTO: Památky poznávali společně návštěvníci tří sousedních měst

„770 let - to už v historii města něco znamená! Ať již naše město prošlo ve své historii dobami dobrými, či zlými, bylo vždy důležitým regionálním centrem a místem, které si pro sebe neusurpovalo krajinu ve svém okolí. Velikost našeho města se pak po generace propisuje do jeho malebnosti a dává živnou půdu dobrému sousedskému soužití. A právě toto sepjetí je hlavní nosnou myšlenkou oslav, kterými jsme si v letošním roce kulaté výročí města připomněli," ohlédl se za oslavami polický starosta Jiří Škop.

A jak to bylo s historií Police nad Metují? Dne 6. září roku 1253 vydal Přemysl Otakar II. na žádost břevnovského opata Martina listinu, kterou přenesl královský trh z Provodova do jiného místa zvaného Police (in alium locum, Poliz nomine). Jedná se o první písemnou zmínku o Polici, třebaže její počátky spadají již do prvních desetiletí 13. století. Do doby, kdy do kraje pod Ostašem přišli benediktinští mniši z břevnovského kláštera a začali tu rubat les, aby učinili toto místo vhodné k obývání. Jako zázemí mnišské komunity byla snad již tehdy založena malá zemědělská osada nazvaná Police.

Úsilí benediktinů ocenil i král, který jim svůj újezd obecně zvaný Police v roce 1213 daroval. Darovací listina je však dnes považována za falzum. První věrohodnou zprávu o Polici tak přináší až listina vydaná v roce 1253 mladým českým králem Přemyslem Otakarem II. Přenesením královského středečního trhu do Police se začaly psát její nové dějiny. Malá zemědělská osada se přeměnila v trhové místo. S tím bylo spojeno přemístění osídlení od kláštera k nově vyměřenému tržišti (dnes náměstí). Police tak byla v podstatě znovu založena jako nové sídliště nezemědělského charakteru. To se pak stalo obchodním, řemeslnickým a od roku 1295, kdy Police získala hrdelní právo, také správním centrem polického panství. Zprvu jako trhová ves, později městečko a nakonec municipální město (po roce 1791).