A právě zkušebna je pro PSO důvodem, proč se obrací na své příznivce s prosbou o pomoc. V prostorech kláštera v domovské Polici nad Metují totiž po téměř roční rekonstrukci dokončují novou zkušebnu a na závěrečné práce potřebují vybrat minimálně 60 tisíc korun. Finanční příspěvky v jakékoliv výši je možné posílat do konce roku prostřednictvím portálu www.darujme.cz.

„Potřebujeme zázemí, ve kterém můžeme tvořit a pohodlně zkoušet. I přes nekončící elán muzikantů probíhá rekonstrukce již téměř rok a celkově si vyžádala kolem 900 tisíc korun. Teď potřebujeme peníze zejména na dofinancování osvětlení a koberce, regálů, botníku, jednoduché kuchyňky a alarmového systému. Už jsme skoro u cíle, pomůžete nám naši vysněnou zkušebnu dodělat? Rádi vás pak celou zkušebnou provedeme a zahrajeme vám,“ vzkazují členové PSO všem potenciálním dárcům.   (san, reh)