Do cvičení se, kromě Policie ČR, tentokrát zapojí také Armáda ČR, Celní správa ČR, příslušníci Straže Granicznej Polska a poprvé také zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR.

„Cvičení bude provedeno na základě fiktivního rozhodnutí Vlády ČR, a to na státních hranicích s Polskem v jejich celkové délce 795 km, na 13 vytipovaných místech bývalých hraničních přechodů a čtyřech úsecích tzv. zelené hranice," zmiňuje tisková mluví Ředitelství služby cizinecké policie Kateřina Rendlová.

Jedním z těchto míst je hraniční přechod Náchod-Běloves. Další je Královec na Trutnovsku.

Česko-polská státní hranice je posledním úsekem státních hranic České republiky se sousedními státy, na kterém bude provedeno cvičení pro případ znovuzavedení hraničních kontrol. Po jeho skončení bude úkolem Policie ČR vyhodnotit a zpracovat ucelenou informaci pro Vládu ČR, která bude obsahovat především návrhy a požadavky na zajištění optimálních podmínek pro provádění hraničních kontrol v případě, že by tato situace v budoucnu reálně nastala.

„Do cvičení se v terénu zapojí 188 policistů, 38 příslušníků Armády ČR, 38 příslušníků Celní správy ČR a 10 pracovníků zdravotnického zařízení MV. Straž Graniczna posílí naše řady 16 příslušníky a 70 frekventantů střední policejní školy se zhostí role figurantů. Předpokládáme, že by nemělo zásadním způsobem dojít k omezení silniční dopravy," dodala Kateřina Rendlová.