„Zvu všechny obdivovatele Boženy Němcové i památníku jako takového do Ratibořic, respektive do Babiččina údolí, kde si 8. července, tedy o den dříve než naši předci před sto lety, připomeneme historii pomníku a osobnost Boženy Němcové,“ zve na chystanou slavnost ředitel Národního památkového ústavu Sychrov Miloš Kadlec.

Jedno z nejznámějších českých sousoší od kubistického sochaře Otty Gutfreunda znázorňuje babičku s dětmi vracejícími se z návštěvy mlýna. Děti se dívají na hvězdnou oblohu a babička jim vypráví, že každý má svou hvězdu - lidé bohem vyvolení mají hvězdy krásné, lidé jako bláznivá Viktorka mají hvězdy zakalené.

A byly to právě hvězdy, které provázely Barunku Panklovou, později Boženu Němcovou celý život i po její smrti. Zřejmě málokdo ví, že po slavné české spisovatelce byla dokonce pojmenována planetka. „Je to tak. Dá se říci, že Božena Němcová má svoji hvězdu,“ potvrzuje edukátorka Muzea Boženy Němcové Martina Kolinská.

HVĚZDA MÁ

Hvězda má
Tisíc a tisíc hvězdiček
na tom nebi plane;
jedna jen mě k sobě vábí,
u ní oko stane.
Jak nejčistší démant, tak se
jasně nad mnou třpytí,
kýž můj andělíček strážný,
kýž z ní ke mně svítí!
Letí hvězda s nebes výše,
v letu dolů - zhasne;
neměla jsem k sobě vábit
nebes oko jasné.

„Je to planetka s číslem 3628, kterou její objevitelka pojmenovala Božněmcová. Planetku objevila 25. listopadu 1979 česká astronomka Zdeňka Vávrová na Kleti u Českých Budějovic. Nachází se v hlavním pásu asteroidů, kolem Slunce oběhne jednou za 4,04 let,“ doplňuje Kolinská k planetce, v jejímž „rodném listě“ je napsáno: „Pojmenována na paměť Boženy Němcové (1820 -1862), vynikající české spisovatelky, autorky proslulé Babičky.“

A to není zdaleka jediná stopa slavné spisovatelky ve vesmíru. Němcová se stala první českou ženou, po které byl pojmenován kráter na planetě Venuši. Ten má úctyhodný rozměr a jeho průměr činí 22,9 kilometrů. Zajímavé je i to, že podle mezinárodní úmluvy je planeta Venuše zasvěcena pouze ženám. „Mezinárodní astronomická unie rozhodla, že pro pojmenování útvarů na povrchu Venuše budou vybírána jen ženská jména. Z názvů jsou vyloučena pouze jména žen, které se zabývaly v 19. a 20. století politikou nebo vojenskou činností,“ stojí na panelu nazvaném Božena Němcová a hvězdy, který je součástí aktuální výstavy v českoskalickém muzeu.

Nejhvězdnější je asi třetí příběh, v němž hrají hlavní roli Božena Němcová a hvězdy. Když se v říjnu roku 1844 vrátila z procházky k letohrádku Hvězda společně s jejímu srdci blízkým přítelem Václavem Bolemírem Nebeským, napsala o hvězdné noci báseň „Hvězda má“. Do sešitku, kam si psala komentáře k vlastnoručním opisům básní, připsala: „Vracela jsem se ve společnosti z procházky, šla jsem sama vzadu hvězdnatá noc; na dalekém obzoru letí hvězda dolů. Mdlé a trudné myšlenky. Doma jsem ještě v 11 hodin napsala ty tři sloky.“

Další planetky věnované známým osobnostem, které Božena Němcová znala:

- 7490 Babička – byla objevena P. Pravcem 31. 7. 1995 v Ondřejově. Jméno této planetky je věnováno všem babičkám, jež mají tradičně velkou roli při výchově českých dětí a objevitel pamatoval i na Babičku od Boženy Němcové.

- 40106 Erben – byla objevena P. Pravcem, 20. 8. 1998 v Ondřejově. Karel Jaromír Erben (1811-1870) byl sběratelem lidových písní, veršů a pohádek. V roce 1864 publikoval sbírku "Prostonárodní české písně a říkadla" obsahující přes 2200 písní a textů z Čech. Proslavil se také básnickou sbírkou Kytice z pověstí národních.

- 40440 Dobrovský – byla objevena P. Pravcem a P. Kušnirákem 11. září 1999 v Ondřejově Josef Dobrovský (1753-1829) zkoumal český a slovanské jazyky a českou literaturu. Ustanovil pravidla českého pravopisu.

- 40441 Jungmann – byla objevena P. Pravcem a P. Kušnirákem 11. září 1999 v Ondřejově, Josef Jungmann (1773 – 1847) byla český básník, publicista a literární historik, autor Česko – německého slovníku. Zavedl český jazyk v oficiální korespondenci a vzdělání. Jeho činnost měla základní význam pro české národní uvědomění.

- 40444 Palacký – byla objevena P. Pravcem a M. Wolfem 12. září 1999 v Ondřejově. František Palacký (1798-1876), český historik a politik, významně přispěl k obnovení českého národního uvědomění svým fundamentálním dílem Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě.

- 171588 Náprstek – byla objevena J. Tichou a M. Tichým 26. listopadu 1999 v Kleti. Vojta Náprstek (1826-1894) byl český filantrop a obhájce pokrokových myšlenek. Po desetiletém pobytu ve Wisconsinu, v roce 1865, založil Americký klub dam v Praze, kde nabízel přednášky na nejrůznější témata. V roce 1888 se podílel na vzniku Klubu českých turistů.

- 1875 Neruda – byla objevena L. Kohoutkem 22. srpna 1969 v Bergedorfu. Je pojmenována na památku Jana Nerudy (1834-1891), českého lyrického básníka, romanopisce a novináře, autora několika sbírek básní, mezi nimi, kterými jsou i Písně kosmické.

- 2706 Borovský – byla objevena Z. Vávrovou 11. listopadu 1980 v Kleti. Pojmenována podle Karla Havlíčka Borovského (1821-1856), českého spisovatele, básníka a novináře. Blízkého přítele rodiny Němcových.