Podle našich informací dojde v rámci oprav k celkovému očištění památníku, k odborné obnově jmen padlých i k opravě podezdívky z pískovce. Stávajícíplot kolem pomníku bude nahrazen novým kovaným zhotoveným uměleckým kováře. „Po projednání ve Správě CHKO Broumovsko bychom u pomníku padlých chtěli také porazit dvě lípy, neboť jsou již ve špatném stavu a ohrožují okolí. Následně zde však bude provedena výsadba nových stromů, na níž jsme zvolili lípy pomalu rostoucí,“ sdělil nám starosta obce Vítězslav Vítek. Náklady na celkovou rekonstrukci místa by se měly vyšplhat na necelých 360 tisíc korun. Obec se pokusila podat žádost o finanční podporu na Krajský úřad Královéhradeckého kraje z grantu nazvaného Obnova válečných hrobů a pietních míst. Pokud kraj žádosti vyhoví, mohou Suchodolští obdržet na opravy dotaci až 200 tisíc korun.


Rekonstrukce pomníku padlých však nebude letos jedinou investiční akcí, kterou v Suchém Dole plánují. Pokud se zadaří po finanční stránce, mohli by se tamní občané dočkat konečně také bezdrátového rozhlasu či oprav komunikací k bývalé školce a na Pohoři u kravína.


„Dále také chystáme dostavbu druhé poloviny obecního úřadu, v níž vzniknou zasedací místnost pro složky v obci, prostory pro praktického lékaře a podobně. Pokračovat budeme i v přípravách kanalizace, a to zhotovením projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí,“ uvedl Vítězslav Vítek.