Lidem trpícím nemocemi a odkázaným na pomoc druhých pomohou obvazy, gáza, pružná obinadla, vata, chirurgické rukavice, injekční jehly a stříkačky, infuzní soupravy, nitrožilní kanyly, hroznový cukr, berle, chodítka i invalidní vozíky.

Peníze na nákup těchto potřeb získala nadace od firem i dobrodinců.