„Turistický ruch tu je a bude. Otázkou je, kde je ta hranice únosnosti, aby negativně neovlivňoval život místních,“ říká starosta obce Karel Rejchrt, a dodává, že nějaký omezující limit maximálního počtu návštěvníků zajistit nemůže. „Z naší strany žádná regulace není možná. Na druhou stranu jsme rádi, když turisté přijedou a díky jejich penězům může fungovat obchod a restaurace. Ten loňský rok byl ale extrémní – nikdy jsme nezažili, aby tu bylo přes tisíc lidí na rekreaci,“ říká.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkKromě oficiálních poskytovatelů ubytování, kterých je v obci aktuálně 20, narostl i počet lidí, kteří „půjčují“ své chalupy po čas celého roku. „Na rozdíl od jiných let, kdy chalupy jejich majitelé využívali jen pár týdnů v roce, tak nyní byly obsazeny třeba i tři čtvrtě roku. To přineslo velký nárůst odpadů a velký problém byl i v ohromné spotřebě vody,“ připomíná starosta loňskou nepříjemnou zkušenost, kdy kvůli množství ubytovaných stoupla spotřeba vody natolik, že vodojemy byly prázdné a část obce se ocitla bez pitné vody.

Babybox nové generace byl v náchodské nemocnici instalován na začátku roku.
Novému babyboxu popřáli, aby byl co nejméně využíván

Zvýšené nároky na vodu se sice podařilo zvládnout doplňováním vodojemu z pendlující cisterny, ale problém s vodou vzbudil mezi místními emoce. „Vzhledem k tomu, abychom podobné situaci předešli, tak jsme nechali zpracovat hydrogeologický průzkum a dnes už máme povolení na posilující vrt u spodního vodojemu. Nyní jsme těsně před podpisem smlouvy s firmou, která nám to vyvrtá. Pokud půjde vše podle plánu, bude již pro letošní turistickou sezónu zajištěn dodatečný zdroj kvalitní pitné vody,“ věří starosta, že nový zdroj bude dostatečně silný, aby v letním období pomohl posílit hlavní zdroj a místním obyvatelům se vyhnuly podobné nepříjemnosti s nedostatkem vody jako vloni. „Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu k posílení zdroje pitné vody se odhadují na 300 tisíc korun,“ uzavírá starosta s tím, že obec chce požádat o dotaci Královehradecký kraj.

Co se týče zásobovaní vodou, tak je Božanov do jisté míry specifický. Výrobou a distribucí pitné vody, ale i odváděním a čištěním odpadních vod se zabývá společnost Vodovody a kanalizace Božanov, která je 100% vlastněna obcí. Vedle své hlavní činnosti řeší společnost řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Zdrojem vody je tzv. zářez v oblasti Broumovských stěn, do něhož se podzemní voda zachytává z jednotlivých pramenů a je sváděna do vodojemu, který v roce 1923 vysekali do pískovcového podloží.