Kromě rodiny se pohřbu zúčastnily desítky jeho přátel, kolegů muzikantů, bývalých spolupracovníků, občanů Náchoda, představitelů okolních měst a dalších. Za Město Náchod pronesla smuteční řeč místostarostka Drahomíra Benešová, za přátele – muzikanty Libor Fiedler. Po smutečním rozloučení následovalo uložení bývalého starosty do rodinného hrobu k tichému odpočinku za přítomnosti nejbližších rodinných příslušníků.