Prostředky na zvýšení mateřské dovolené totiž sociální demokraté chtějí sebrat z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který je na příští rok plánován historicky nejvyšší. Tím by byla definitivně odložena například výstavba obchvatu Chrudimi.

A když nenastane ani jeden ze zmíněných zádrhelů, „botu“ způsobí samotní úředníci, když udělají procedurální chybu v projektech silnic, jak tento týden potvrdil soud v souvislosti s R35 u Litomyšle.

Dálnice D11 před Hradcem Králové má už 16 let svou farmářku Ludmilu Havránkovou a plánovaná čtyřproudovka mezi Pardubicemi a Hradcem Jana Tikala s jeho pozemkem o velikosti obývacího pokoje.

R35 z Liberce do Olomouce je nyní blokována hned na dvou místech. Ani po letech není vyřešen spor o trasu mezi Jičínem a Turnovem, kde se proti variantě napříč Českým rájem postavila část obyvatel a ekologistů.

A Nejvyšší správní soud nyní vrátil na začátek projednávání zhruba sedmikilometrového úseku kolem Litomyšle. Soud dal za pravdu tamnímu zemědělci a odpůrci R35 v jižním koridoru Janu Vaňousovi, který zažaloval, že krajští zastupitelé v červnu 2006 narychlo schválili jinou trasu R35 kolem Litomyšle, než která byla řádně projednána.

Tehdejší hejtman Pardubického kraje a dnešní zmocněnec pro výstavbu obou dálnic Ivo Toman odmítá kritiku, že za pochybení úředníků nese odpovědnost.

„To bylo v gesci územního plánování, nikoliv dopravy, již jsem měl na starost. Dodatečně byla vybrána trasa dál od Litomyšle po intervenci radnice, navíc z Litomyšle byli i dva krajští radní. Já sám jsem navíc nehlasoval pro,“ vysvětloval včera Toman, příznivec severní varianty přes Orlickoústecko.

Bagatelizoval ale také varování nynějšího hejtmana Radko Martínka, že novým projednáváním obchvatu Litomyšle bude stavba R35 zdržena nejméně o půl roku.

„Úseku z Opatovic nad Labem do Zámrsku u Vysokého Mýta se to vůbec netýká. Tam se může začít stavět kolem roku 2012. U druhé části – do Starého Města u Moravské Třebové – teprve probíhá EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), zpoždění by hrozilo pouze v případě, že by se problém ‚Litomyšl‘ řešil tři roky. Pak by se ale dálnice dala stavět například z obou stran a obchvat města by se nechal na konec,“ míní Toman.

Vyjádření hejtmana k rozsudku správního soudu


Nejvyšší správní soud v Brně odmítl trasování R35 kolem Litomyšle. Správní soud konstatoval, že úřad pochybil. Trasování silnice nebylo uvedeno v zadávacích podkladech pro územní plán a bylo doplněno dodatečně, což je nesporně pravda.

V rozsáhlém mnohostránkovém spisu úředníci kraje tvrdí, že chybu neudělali, ovšem rozhodnutí správního soudu svědčí o opaku. Konkrétní zodpovědnost za uvedenou situaci zatím z předložených materiálů lze dovodit jen obecně. Politickou zodpovědnost by měli vyvodit bývalí členové rady, kteří materiály připravovali a posuzovali.

Pro Pardubický kraj to znamená velkou komplikaci, jejíž důsledky nedokážu v této chvíli zcela vyhodnotit. Nejvyšší správní soud v Brně zrušil vymezenou část silnice R35 v 7 katastrech u Litomyšle. Po písemném vyhodnocení rozsudku jsem si nechal předložit variantu analýzy možných postupů a zároveň jsem nařídil, aby byl přezkoumán celý postup schvalovacího procesu a bylo vypracováno zdůvodnění, kde a proč k chybě došlo. Zároveň jsme zahájili konzultace s Ministerstvem pro regionální rozvoj o způsobech řešení. Pardubický kraj také poslal všem dotčeným orgánům a obcím rozsudek.

Územní plán není nutné měnit, protože nebyl zrušen. V současné době se projednávají zásady územního rozvoje a tato záležitost bude řešena v rámci tohoto procesu. Zásady by měly být dokončeny v 1. čtvrtletí příštího roku. Jejich projednání se určitě prodlouží, a to minimálně o půl roku.
Vzhledem k tomu, kolik času se ztratilo při průtazích vyvolaných nerozhodností kraje ve stanovování trasy této životně důležité silnice, považuji každé zdržení za kritické. Ostatně události posledních dní na Hřebči mi dávají jenom za pravdu.

Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje