„Strážníci městské policie plnili své povinnosti na základě nařízení města Police nad Metují tržního řádu. Na jejich nepovolený pohyb byli obyvatelé upozorněni hlášením v městském rozhlase," uvedla Jenková s tím, že v pátek pokračovalo jednání s personální ředitelkou této společnosti a vedení města důrazně upozorňuje na to, město Police nad Metují a spádové obce si tuto formu nabídky odběru energií nevyžádaly a nesouhlasí s ní. Město samo není odběratelem od této společnosti.