Astronomický úkaz, který lze pozorovat pouhým okem, začne v 21:35 a končí 22:52. U nás jej spatříme v celém průběhu. V dolní části Loveckého úplňku se objeví tmavá skvrnka, která se bude pomalu zvětšovat. V maximální fázi uvidíme ztemnělý spodní okraj Měsíce, kterému stín „ukousne" něco málo přes 12% plochy. „Na pozorování zatmění Měsíce není zapotřebí žádná speciální výbava – úkaz je pozorovatelný očima i bez dalekohledu. Pokud ale budete mít po ruce malý dalekohled, například triedr, bude možné si lépe prohlédnout měsíční krátery a odhalit, že část Měsíce ponořená v zemském stínu není zcela tmavá, neboť i do této části dopadají slabé paprsky slunečního světla lámané v zemské atmosféře," uvádí astronom Petr Horálek.

Úkaz bude pozorovatelný i tehdy, pokud nebude úplně jasno a obloha se v průběhu pozorování pokryje jemnou vrstvou oblačnosti. „Oblaky přecházející před Měsícem mohou vytvořit zajímavé jevy, neboť rozptylují měsíční záření na kapičkách vody či krystalkách ledu, což obvykle přináší podmínky například pro vznik hala kolem Měsíce, atmosférickou korónu a podobně," zmiňuje astronom, že s částečně zatmělým Měsícem bude takový přechod řídkého oblaku činit podívanou ještě dramatičtější a fotogeničtější.

Pozorování zpříjemní ještě jedna skutečnost spojená s posouváním hodinek: v průběhu noci končí letní čas, takže v neděli si budeme moci přispat o hodinu déle.

Další zatmění Měsíce viditelné z České republiky nastane ve středu 18. září 2024 v časných ranních hodinách a bude opět částečné. Úplného zatmění se dočkáme v neděli 7. září 2025.