Míra nezaměstnanosti dosáhla výše 4,2 procenta, což je o dvě desetiny více než v předchozím měsíci. V současné době je na Náchodsku 2564 osob bez práce. Okres se zařadil na 13. místo v rámci republiky a na druhou příčku v kraji s nejnižší mírou nezaměstnanosti. „Na zvýšení nezaměstnanosti se podílely nejen vyšší přírůstky uchazečů do evidence, ale zároveň také nižší úbytky z evidence. Tento vývoj byl po zkušenostech z předchozích let předpokládán,“ uvedl Michal Pejskar, ředitel úřadu práce. Ke stejnému datu minulého roku dosáhla míra nezaměstnanosti výše 6,2 procenta.