„V současné době pomáháme v Broumově zhruba třiceti rodinám,“ říká Michaela Kaněrová, jedna ze čtyř pracovnic, které poskytují sociální aktivizační službu jak přímo v terénu, tak i na domovské základně Centra pro rodinu. S příchodem první vlny epidemie na jaře se Centrum pro rodinu muselo vypořádat s výzvou pomoci ve své organizaci a zajistilo tak pomoc pro děti zaměstnanců Domova pro seniory a Domova s pečovatelskou službou tak, že zajistilo distanční výuku a volnočasové aktivity pro jejich děti, a tím předešlo nedostatku personálního zajištění, který by ohrozil běžný chod organizace. „Po zavření škol měli mnozí velké problémy s distanční výukou a komunikací se školou. Mnohé rodiny neměly ani možnost připojit se na on-line výuku a rodiče byli odkázáni plnit s dětmi zadané úkoly doma,“ říká sympatická blondýnka, která očekává, že po vánočních prázdninách, kdy opět školy pro většinu žáků zůstanou uzavřeny, budou v této činnosti pokračovat.

S podzimní vlnou epidemie přišla pro pracovníky Centra pro rodinu druhá výzva a přivedla je na další formu pomoci. „Vyhověli jsme žádosti pečovatelské služby, která byla kvůli karanténě svých zaměstnanců personálně oslabená, a začali jsme všichni pomáhat s rozvozem obědů s tím, že naše služba byla touto pomocí velmi omezená na celých šest týdnů,“ pokračuje Michaela Kaněrová,

Její kolegyně Šárka Lorencová byla povolána nad rámec své práce chodit do Domova pro seniory, kde měla na starosti individuální návštěvy klientů a aktivizaci seniorů. "Tu samotu a odloučení těžce nesli. Byli bez zájmu, spaví a k aktivizačním činnostem jsme je museli spíš přemlouvat,“ říká Šárka Lorencová. „Zhruba ze 40 klientů byli tak pouze tři, kteří se těšili na návštěvu,“ popisuje své zkušenosti s obyvateli Domova pro seniory.

Klienti Centra pro rodinu se celoročně potýkají s nedostatkem finančních prostředků. V předvánočním čase vnímali tento problém ještě intenzívněji. „Nějaké překotné nakupování vánočních dárků se jich opravdu netýká. Posledních několik let se účastníme akce „Krabice od bot“, což je charitativní sbírka vánočních dárků pro rodiny nacházející se v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Pro některé děti to jsou prakticky jediné dárky, které „od Ježíška“ dostanou,“ říká Michaela Kaněrová, a popisuje, jak tato dobročinná akce funguje: „Napsali jsme seznam dětí a jejich a věk, pro koho by měly být krabice určeny – kluk 13 let, holčička pět let a tak dále. A podle určení jsme rozdávali vhodné krabice. Nikdy předem nevíme, co v nich je. Tento týden si klienti Centra pro rodinu pro dárky od charity chodili a tím jsme jim udělali u nás v tělocvičně malé Vánoce,“ usmívají se nad rouškou modré oči. A jak dodává, předání dárků je pro pracovníky Centra pro rodinu a jejich klienty vždy velkým emocionálním zážitkem a zároveň utužením vztahu- sociální pracovník-klient.