Parta z Občanského sdružení Julinka se pustila do celkové rekonstrukce okolí prameníku a jejím záměrem je uvést vše do stavu, jaký byl při zřízení pramene. Už první krok obnovy však vyvolal mezi obyvateli města diskuzi a názory se různí.

V první fázi došlo k odstranění klečí, které roubovaly okolí prameníku. Odstraněno bylo i zkamenělé dřevo, které prostor zdobilo, a vyvezla se též okolní zemina, která odkryla původní ohraničení pramene. „Myslím si, že to není konečná fáze a jestli to bude okolo osázeno lavičkami nebo jinými prvky využitelnými k rekreaci, tak by to mělo mít pozitivní přínos. Podle mého názoru, ale i dalších lidí, s nimiž jsme se o tom bavili, tak by to mohlo vypadat lépe. Musí to být ale dotaženo do konce," říká k pracím okolo prameníku David Vávra.

Současná podoba se prý ještě nedá hodnotit, protože zeleň je pryč a celé okolí se odhalilo. David Vávra ale věří, že to bude pokračovat a nějaká zeleň se na místě osází. Nová podoba se mu tedy zatím líbí a říká, že pramen byl už hodně zarostlý a zejména pro turisty bylo místo prameníku skryté a většinou o tom, že se nachází právě uprostřed polického náměstí, ani nevěděli.

„Teď to bude více na očích. Uvidíme, jak se to bude dál proměňovat a jaká bude konečná podoba," dodal David Vávra.

Vávra dodal, že ani nevěděl, že okolí pramene bylo vybetonované. „Z mé strany jsou reakce zatím plusové a z mého okolí také. Pár lidí bylo zděšeno, když to poprvé uviděli, ale to byly jen první reakce," doplnil.

Ne všichni jsou ale s odstraněním zeleně uprostřed náměstí nadšeni. Panují obavy, aby se neodstranila všechna zeleň z náměstí a nezůstala jen vydlážděná plocha.

„Mně osobně se to nelíbí. Nechal bych to při starém. Když si prohlédnu náměstí v Hronově, tak to je odstrašující případ. Jsem pro to, aby se na náměstí co nejvíce zachovala zeleň. Údajně se prý má vysázet něco nového, ale tato podoba není zrovna ideální," okomentoval současnou podobu prameníku Julinka Jaroslav Čálek.

Prameník upravuje občanské sdružení

Iniciátorem celé akce revitalizace prameníku je Občanské sdružení Julinka z Police nad Metují, které kromě odborných prací vše dělá formou brigád. Záměrem sdružení je podle Pavla Žáka uvést pramen Julinka do původní podoby, jak to bylo kdysi. Nyní se celý prostor obnažil až k původnímu prstenci, který prostor ohraničuje. Dále se vše očistí, opraví a předláždí. Tím se má přiblížit prvotnímu stavu.

„Bohužel tam nebude původní socha Julinky, která skončila neznámo kde. Vše se prozatím připraví tak, aby se mohlo pokračovat, až se bude předělávat kompletně celé náměstí. Zeleň se určitě obnoví, ale hlavně to bude zpřístupněné lidem a bude to vidět. Zviditelní se také více kašna, která stojí vedle," uvedl Pavel Žák.

Prameník uvedou do původní podoby

Nyní je hlavním cílem uvést prameniště Julinky do původní podoby. Další postup se bude řešit při celkové koncepci náměstí, což závisí i na městě.

Kdysi u prameníku stála socha Julinky. V současné době se diskutuje, co se tam umístí. Sdružení Julinka o tom debatuje s architekty, kteří připravují návrh konečného řešení prameniště. Nabízí se i eventualita sochy. Původně byla socha bronzová, a tak se uvažuje o tom, zda udělat repliku a nebo místo osadit pískovcovým prvkem.

Vše by ale mělo jít současně s budoucí podobou celého náměstí, které se bude rekonstruovat jako celek.

„V současné podobě to je odhalená historie. Teď se s tím bude pracovat dál. Hlavním zájmem je zpřístupnit prameník veřejnosti. V plánu je vytvořit po jeho obvodu sezení a samozřejmě se musí do okolí vrátit nějaká zeleň. Pramen už byl hodně zarostlý a věřím, že většina lidí pramen jako prvek na náměstí nevnímalo. Nyní by měla být voda hlavní dominantou spodní strany náměstí. Jde nám o to, aby byla Julinka vidět a neskrývala se v houští," uvedla starostka Ida Jenková.

Hloučky Polických diskutují u pramene

Okolo prameníku se nyní scházejí hloučky, které diskutují. Starší vzpomínají a mladí se zase ptají, jak to bude vypadat. To je podle starostky zajímavé a je hlavně důležité, že lidé diskutují a nechodí netečně okolo. Prameniště je tak prvkem, který občanskou sounáležitost rozhýbal. Co člověk, to názor a to je prý v pořádku.

„Názory lidí si vyslechneme a podle toho se bude postupovat. Na základě toho se kompromisy dospěje ke konečné podobě jak prameníku, tak i celého náměstí. Podle mého to je zajímavé. Když to začínalo mít tuto podobu, tak mně byly dva roky a z té doby mám i fotku, kdy tam byly v šedesátých letech minulého století nově vysázené dřeviny, které za těch pětapadesát let byly přerostlé. Je potřeba si uvědomit, že zeleň zakrývala něco, co už si většina současných Poličáků nepamatuje," doplnila starostka.

Nejvíce obav a emocí ze strany obyvatel Police prý bylo, aby se nedostalo zdejší náměstí do podoby jako mají v Hronově. Starostka ale uklidňuje, že to tak samozřejmě nebude, protože polické náměstí má úplně jiný styl. V každém případě zeleň a voda zůstanou zachovány.