Přestože se začátek prací odložil kvůli chybějícímu souladu technických parametrů silnice s národními předpisy, nově založený Spolek přátel Lhoty u Machova se nevzdal, a snaží se na všemožných frontách rozhodnutí, které povede k otevření hranic pro automobily, zvrátit.

Podle událostí posledních dnů ale projekt nad protesty místních vede. Tento týden byly pokáceny označené stromy u silnice a chybějící podpis na smlouvě by měl přistát co nevidět. A na začátku července zemní práce už asi dostanou zelenou.

„Všechno je zařízené, je to před podpisem. Není tam žádný problém,“ ujišťoval včera Pavel Hečko, který je na kraji zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. „Termín 3. července, kdy má začít první etapa rekonstrukce je reálný,“ předpokládá.

Z toho nemá pražádnou radost Petr Zima, jehož dům stojí v bezprostředním sousedství komunikace. „Proti samotné rekonstrukci silnice nemáme vůbec nic. Ale pokud je svázaná s otevřením silničního přechodu do Polska, tak nám nikdo nedal šanci bojovat proti změně statusu z turistického přechodu na automobilový,“ připomíná Petr Zima z Machovské Lhoty největší obavu mnohých místních, kteří navzdory ujišťování úředníků a politiků, že to nebude tak horké, mají obavy z nárůstu dopravy. „I když tvrdí, že se nic neděje, tak my se obáváme, že se dít bude,“ říká Zima.

Proto také bezmála šest desítek lidí žijících v Machovské Lhotě a v Machově podalo žádost o přezkum rozhodnutí. Důvody jsou různé – od bezpečnosti obyvatel po ochranu ovzduší, přírody a živočichů. „My, co bydlíme v Machovské Lhotě bezprostředně u komunikace se dožadujeme práva na spravedlivý proces, protože si myslíme, že jsme měli být účastníky řízení,“ je přesvědčen Petr Zima, že je úřady záměrně nenechaly se vyjádřit.

Spolek Přátel Lhoty u Machova hledá pomoc kde se dá: obrátil se s písemnými žádostmi a dotazy na ministerstvo místního rozvoje a na ministerstvo životního prostředí i Agenturu ochrany přírody a krajiny a odtamtud čeká na reakci. „Pokud se nedovoláme práva na spravedlivý proces, tak jsme rozhodnutí se bránit soudní cestou. To znamená, že bychom podali správní žalobu,“ jsou podle Zimy rozhodnuti členové spolku přátel Lhoty. „Požádali jsme o pomoc i Hnutí Duha a Děti země jsme připraveni se spojit i s českou pobočkou Greenpeace,“ říká Zima, který spolu s dalšími považuje za svoji povinnost udělat maximum pro klidný život v obci.

„Považujeme to za svoji povinnost. Naši předci zde v chalupách žili staletí. Jen v době socialismu o své majetky přišli, ale jinak si vždy svá práva na pokojné žití obhájili. Byla by to pro nás ohromná prohra, kdybychom mocenským tlakům podlehli.“