Pro první variantu je totiž zapotřebí dostatek parkovacích míst, což je v rozporu s návrhem, který klade důraz na původní vzhled náměstí. Už zítra zastupitelé města na svém zasedání zveřejní, zda rozhodnutí oddálí nebo ne.

„Samozřejmě, nejdříve bychom měli přemýšlet a pak budovat. Otázkou je – když budeme dlouho přemýšlet – jestli potom budeme mít co budovat. Žádost o dotaci bychom měli podat co nejdříve,“ upozorňuje starosta Jiří Klepsa.

Všechny návrhy počítají s kašnou – buď starou původní, nebo zcela novou. Vyřešeny budou i inženýrské sítě. „Náměstí by mělo být uměleckou tvorbou. Nedosáhnu dokonalosti v počtu parkovacích míst, ale domnívám se, že stopa historie by měla mít absolutní přednost. Také myslím, že není možné, aby náměstí bylo průjezdné přes Havlíčkovu ulici. Město by nemělo ztratit svoji identitu na úkor dopravního řešení. Turisty zajímá Mariánský sloup, kostel svatého Mikuláše, nikoliv jedno velké parkoviště,“ říká architekt Jiří Fingr.


Předkladatel druhého návrhu Vladimír Charvát však počítá až s 87 parkovacími místy a upozorňuje, že pokusy o uzavření náměstí pro automobily ve všech větších městech ztroskotaly. „Lidé sem přestanou jezdit,“ domnívá se Charvát. Stejný názor zastává i starosta Klepsa. „Tím bychom zlikvidovali živnostníky. Náměstí musí žít,“ říká.

Návrh, který klade důraz na byznys města, dále obsahuje kašnu před kostelem svatého Mikuláše nebo novou lávku pro pěší k Základní škole Na Ostrově. Náměstí by mělo být průjezdné přes Havlíčkovu ulici.


Třetí návrh také prosazuje dostatek parkovacích míst. Ve středu náměstí nedaleko budovy radnice počítá s původní kašnou. Zvláštností je návrh terasy pro letní restauraci vedle městského úřadu.

„Musíme motivovat řidiče, aby parkovali pod náměstím a mohli se domem číslo 49 během minuty dostat do centra města,“ nabádá Klepsa. Žádný z návrhů totiž nepočítá se 120 parkovacími místy, jako je tomu doposud.

Svůj názor mohli vyjádřit všichni občané Jaroměře minulý týden na mimořádné schůzi v divadle.

„Nevíme, zda realizace projektu bude stát čtyřicet nebo šedesát milionů. Pro nás je důležité, abychom získali dotaci z Evropské unie, která pokryje alespoň 75 procent nákladů,“ dodává jaroměřský starosta. Kdy tedy k vlastní rekonstrukci náměstí Československé armády dojde, zatím nikdo netuší.

Pravděpodobnost získání dotace je malá

Nedávné mimořádné posílení koruny má svá negativa i pro obce a kraje. Finanční prostředky z Evropské unie určené pro kraj jsou totiž udávány v eurech.

„V našem kraji jsme přišli o částku přesahující jednu miliardu. Původních šest miliard se scvrkává na necelých pět,“ říká starosta města Jaroměře Jiří Klepsa a dodává, že ani nepříznivá situace radnici neodradila od záměru zažádat o další dotaci na revitalizaci náměstí.

Aby bylo město schopno náměstí rekonstruovat, musí dotace pokrýt alespoň 75 procent nákladů. Na kolik revitalizace historického centra města přijde, však zatím nikdo neví. Je třeba rozšířit chodníky, zachovat co největší počet parkovacích míst a zároveň nenarušit historickou hodnotu náměstí. Každý ze tří předkládaných návrhů prosazuje umístění vodního prvku na náměstí.

Pokud ale město dotaci nezíská, je úplně jedno, který návrh zvítězí, protože se stejně realizovat nebude. „Akce v řádech desítek miliónů korun není v silách třináctitisícového města,“ tvrdí Klepsa. Jestliže město dotaci přece jenom získá, bude muset řešit důležitou otázku: kde budou parkovat auta během rekonstrukce náměstí? Řešením by byla téměř hektarová plocha Na Valech, za poštou. Problém je, že se jedná o aktivní záplavovou zónu a protipovodňová opatření jsou stále ve fázi územního rozhodnutí. Do té doby zde nesmí vzniknout nic, kromě vodního díla. „Je jasné, že rybník ani přehradu Na Valech stavět nebudeme,“ uvádí starosta, který k řešení otázky vyzval i občany města prostřednictvím internetové diskuse. (Markéta Volfová)