Akce se koná od 12 hodin. Návštěvníci uvidí historická vojenská vozidla, připraveny budou stánkový prodej a občerstvení v Hotelu K-Triumf nebo v Lázeňské kavárně.

Mise Velichovky připomíná historické události. Na sklonku druhé světové války – 28. března 1945 – byla  léčebna ve Velichovkách zrušena a všechny lázeňské budovy  urychleně připravovány pro potřeby generálního štábu polního maršála Ferdinanda Schörnera, velitele armády Střed (Mitte).

Dne 8. května v dopoledních hodinách přijel do Velichovek ozbrojený konvoj 23. průzkumné squadrony, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona. Konvoj přivezl kurýra k doručení kapitulace německé armády. Schörner před jejich příjezdem odlétá. Jednání probíhala s jeho zástupcem. Krátce na to německý štáb, v posledních hodinách války, opustil Velichovky.

V roce 1997 byl v lázeňském parku  vybudován památník připomínající tuto událost. Každý rok 8. května, je pořádána vzpomínková jízda historických vozidel  z Prahy do Velichovek pod názvem Mise Velichovky.