„Tato náročná stavební akce zahrnuje kompletní zateplení školní budovy, výměnu oken, rekonstrukci elektrických rozvodů, osvětlení a rozvodů vody ve druhém a třetím podlaží, změnu vytápění z elektrických akumulačních kamen na vytápění plynem,“ řekl nám místostarosta Jan Regner. Součástí rekonstrukce je i vestavba další učebny, která bude využita zejména pro potřeby družiny a pro vzdělávání seniorů hlavně v oblasti výpočetní techniky. Dále dojde k výměně veškerého nábytku, nově bude rekonstruováno i dětské hřiště na školní zahradě a do přízemí bude zřízen bezbariérový vstup. Celkové finanční náklady na tuto akci dosahují částky více než 4,8 milionu korun, z čehož podpora z Programu financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu činí přes 3,4 milionu korun. Královéhradecký kraj přispívá částkou 612 tisíc korun a podíl obce Studnice činí 720 tisíc korun. Vlastní realizaci zajišťuje na základě výběrového řízení firma Probi z Nového Města nad Metují.

„Rekonstrukce školy probíhá v těchto prázdninových dnech tak, aby 1. září byl zahájen nový školní rok,“ uvedl Regner.

Základní škola ve Studnici je trojtřídní s 1. až 5. ročníkem. Základní školu navštěvuje okolo 70 dětí, spadá pod ní i mateřská škola s počtem zhruba 40 dětí. Škola je vybavena moderní kuchyní, která zajišťuje stravování pro žáky ZŠ i MŠ, kam jsou obědy dováženy. Tuto službu využívají také seniory ze všech osad obce, kterým jsou obědy rozváženy. „Od vlastní rekonstrukce základní školy si obec slibuje zejména podstatné snížení nákladů na vytápění a komplexní zlepšení prostředí jak pro žáky, tak i pro učitele. Zároveň bude na studnické návsi opravena poslední budova, která narušovala vzhled návsi.