Nápisy vyjadřovaly odpor proti vojskům na celém Náchodsku

Nevídaná lidová tvořivost se rozpoutala od 21. srpna 1968 po vpádu armád Varšavské smlouvy do Československa. Také Náchodsko v tomto ohledu nijak nezaostávalo. Nápisy jako Táhněte domů vrazi, S okupanty nebudeme přáteli, Jezte ruská vejce – vejce našich přátel nebo Lenine, probuď se Brežněv se zbláznil a tvoje ideje na 100 let zazdil zdobily zdi domů po celém okrese.

V Hronověu prodejen potravin stály dlouhé fronty

Když v srpnu 1968 vtrhly do republiky hordy ozbrojených okupantů, mnozí pamětníci událostí z roku 1939, kdy obsadily Československo Němci, se domnívali, že znovu vypukne válka. Také na Náchodsku si obyvatelé začali dělat zásoby potravin a před obchody se na začátku okupace tvořily dlouhé fronty. Jedna z nich stála také před prodejnou potravin na náměstí v Hronově (na snímku). Ty nejzákladnější potraviny se brzy staly nedostatkovým zbožím.

Pionýr v Jaroměřivyzval děti, aby pomáhaly vlastencům a ignorovaly okupanty

Události prožívali s napětím všichni bez rozdílu věku. Okupace pěti armád totiž vstoupila do života každého obyvatele. Proto se vedení jaroměřského Pionýra rozhodlo k výzvě pro své členy i ostatní chlapce a děvčata, aby společně pomáhali všem dospělým vlastencům. Již neexistují přesná svědectví, jakým způsobem se děti do této výzvy zapojily. Nicméně dokument výzvy existuje a my ho předkládáme čtenářům Náchodského deníku, všem pamětníkům srpnových dnů i současné generaci, která dobu ohrožení Československa nepamatuje.