Účastníci budou společně hledat odpovědi na otázku letošního ročníku konference: „Co to znamená (se) učit v labyrintu dnešních dnů?“. Cílem řady přednášek, workshopů a edukativního doprovodného programu s renomovanými lektory a řečníky je podpora pedagogů z Náchodska, Policka, Českoskalicka, Červenokostelecka a Hronovska). Hovořit se bude trendech v distančním vzdělávání, počítačová gramotnosti, psychodidaktice, matematické pregramotnosti, čtenářství a kritickém myšlení. Zajímavostí bude i dnešní návštěva humanoidního robota jménem Pepper z fakulty informatiky a robotiky ČVUT, který se bude pohybovat po přednáškovém sále. V pátek ráno vystoupí evropský unikát sbor Canto z náchodské ZUŠ.

Mezi klíčová témata patří trendy v distančním vzdělávání, počítačová gramotnost, psychodidaktika, matematická pregramotnost, čtenářství a kritické myšlení, ale i inspirace ze školství v Estonsku a ve Španělsku.