Děti ze třídy Berušek a část dětí ze třídy Kopretin dostaly od svých učitelek stužky s nápisem „Už budu prvňáček 2012", ředitelka školky Dana Baláková poděkovala učitelkám za dosavadní práci.
Poté došlo k rozdělení budoucích prvňáčků do tříd základní školy.