110 dětských účastníků vyrazilo poměřit síly v různých skautských dovednostech, ale zejména se potkat jinak než online formou a poznat členy dalších oddílů, což nebylo vlivem pandemie poslední dva roky možné.

Nápad zorganizovat závody tohoto formátu dostali koordinátoři ze Třetího chlapeckého oddílu minulý rok během lockdownu. „Od počátku března jsme se začali scházet online a ve schůzkách pokračovali zhruba každé dva týdny,“ vysvětlil hlavní organizátor Jan Matyska. „V květnu jsme se dohodli, že letos na jaře se závody uskuteční a od konce roku jsme se začali scházet jednou do měsíce,“ doplnil, že na organizaci závodů se podíleli i skauti a skautky z dalších oddílů.

Pro účastníky bylo připraveno devět stanovišť, které měly ověřit jak fyzické dovednosti, tak znalosti uzlů, šifer a zejména schopnost spolupracovat v týmech. Skauti si dále vyzkoušeli lanové aktivity, procvičili zdravovědu a ověřovali všeobecný přehled nejen z regionu. To vše pod takzvanou „červenou nití“ z filmů o Asterixovi a Obelixovi.

Závěrem závodu se stala velká hra rozdělená do několika etap. V roli Galů skauti postavili Caesarův pomník, na který bylo potřeba pod hrozbou Římanů nasbírat formou her dostatek materiálu a následně jej opracovat. Po poražení římské armády se mladší účastníci vydali vlakem domů. Ti starší přespali spolu s organizátory ve stanech na tábořišti a domů se vydali následující den.

Dan Vachek