Paradoxně se tak ucpávají silnice mezi Náchodem a Broumovem a mezi Náchodem a Trutnovem jenom proto, že do blízkého Valbřichu nelze jinak než přes Náchod dojet.

Nejedná se kamionovou dopravu, ale o běžná nákladní vozidla do dvanácti tun. Stav pomůže vyřešit plánovaná silnice ve směru Hradec Králové – Jaroměř – Královec - státní hranice – Lubavka - Legnica – Vroclav.

V Hradci Králové se minulý týden uskutečnilo setkání k výstavbě dálnice D11 - R11- S3. Polští zástupci představili stav příprav a již realizované úseky. Silnice na polském území je budována v etapách, kdy některé úseky slouží již dnes jako obchvaty měst a v příštích letech se propojí. V Hradci Králové byl opět projednáván nekonečný příběh nemožnosti výkupu pozemků na české straně od lidí, kteří jej nechtějí prodat. Proto se výstavba téměř zastavila. Pokud však Poláci vybudují svůj úsek o tři roky dříve, bude silnice končit v poli.

Hospodářská komora proto dlouhodobě navrhuje, aby stavba R11 byla zahájena u státní hranice a šla naproti D11 směrem k Jaroměři. Tím se vytvoří další hraniční přechod, který pomůže především firmám a podnikatelům z Trutnovska, kteří nebudou muset jezdit až do Náchoda.
Že tento požadavek je smysluplný dokládá i plán výstavby silnic na polském území, který představil Zbigniew Szczygieł – představitel Úřadu Maršálka z Vroclavi a gestor dopravy Dolnoslezského vojvodství. Polské záměry počítají se dvěma směry hlavních tahů směrem na Vroclav, a to ve směru Trutnov - Hradec Králové - Praha a druhý směr vedoucí na Mezilesí – Králíky – Brno – Vídeň. Tranzitní doprava bude vyloučena z lázeňské oblasti ve směru Náchod – Kudova Zdroj – Klodzko.

Polský představitel navrhl královéhradeckému hejtmanovi vytvoření pracovního týmu a soustavnou práci na představených záměrech. Pan hejtman spolupráci přislíbil, takže se blýská ne lepší časy a na velmi důležité komunikaci by se mohlo začít intenzivněji pracovat. (mol)