„Mám milou povinnost vám představit mojí milovanou krajinu Broumovska, která je krásná tím, že je dynamická, různorodá a osídlená lánovými vesnicemi," nabídl Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko panu prezidentovi výhled do Broumovské kotliny. Petr Pavel do náročného terénu vyměnil oficiální oděv za turistický a ze saka se převlékl do sportovní bundy Hannah. Na Chatě Hvězda se pozdravil s arciopatem břevnovského kláštera Prokopem Siostrzonkem a pak asi třicetičlenná výprava zamířila na zhruba hodinovou vycházku