„Máme radost, že se procházky organizované Maiwaldovou akademií, zúčastnilo více než šedesát lidí. Zajímavý výklad obou průvodců s názornými ukázkami odkryl mnohdy nevyužitý nebo naopak nevhodně uchopený potenciál novodobých rekonstrukcí,“ uvedla Kateřina Ostradecká ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Broumov se zdárně stavebně vyvíjel zejména ve druhé polovině 19. století a počátkem 20. století a ještě v období první republiky zde vzniklo několik pozoruhodných staveb. Po druhé světové válce bylo téměř veškeré obyvatelstvo celého regionu odsunuto a nahrazeno novými českými obyvateli, čímž započal nový osud honosně vzhlížejícího města. Od 50. let docházelo k necitlivým přestavbám, zanedbávání, devastaci veřejných prostranství, a také k demolicím již nevyhovujících staveb či celých bloků. Základní urbanistická struktura města však zůstala neporušena.

V současnosti přistupujeme k architektonickému dědictví minulosti podobně, jak tomu bylo v letech 1950 – 1989. Až na výjimky se nadále pokračuje v nesmyslném ničení (a zanedbávání) toho, co zde ještě zbylo z dob vysoké stavební kultury. Historik architektury Petr Staněk a architekt Viktor Vlach se formou komentované procházky pokusili ukázat některá z těchto barbarství, ale také několik "polistopadových” realizací.

„Myslím, že akce byla zdařilá. Účastníků však bylo tak velké množství, že by bylo - dle mého názoru - možná efektivnější udělat přednášku s promítáním. Nerušila by projíždějící auta a mohl bych ukazovat to, o čem hovořím… Snad byli účastníci alespoň trochu spokojeni a něco málo si z vycházky odnesli,“ ohlédl se za vycházkou její průvodce Petr Staněk.