Dopravní hřiště již od rána začala zaplňovat technika, a to nejen policejní. V areálu postupně zakotvily vozy celé Integrované záchranné skupiny náchodského regionu. Hned u vchodu zaparkovali své vozy hasiči, o kus dál na trávě nabízel k vyzkoušení dýchací maketu Český červený kříž, městská i státní policie přivezly služební automobily. Mezi ně se na trávník elegantně vsunula sanitka.


„Kriminální policie vyslala s výjezdovým vozem a veškerým vybavením svého technika, který dětem po celé dopoledne neúnavně vysvětloval a ukazoval, jak se zajišťují stopy. Vybraní šťastlivci si dokonce na fólii odnesli domů otisk svého prstu,“ informovala nás včera o sobotním setkání tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.


Od půl desáté se malí návštěvníci mohli pustit do soutěžení o ceny. Na některých stanovištích na soutěžící čekaly otázky z dopravy či z bezpečného chování, na jiných si mohli vyzkoušet svoji šikovnost, rychlost a sílu. „Děti běhaly slalom mezi kužely, skákaly v pytli, přetahovaly se lanem, nosily po trase ping–pongové míčky, házely granátem či tenisákem nebo se musely trefit hokejkou do branky. Na cyklisty čekala dráha s jízdou zručnosti a u hasičů zase mohli odvážlivci zkusit proudem vody sestřelit kužely,“ vyjmenovala Eva Prachařová pestrou nabídku činností, za jejichž splnění děti dostávaly bodíky, které později směnily za připravené ceny.


Během celého dopoledne paralelně se soutěžemi probíhaly ukázky profesionální práce policistů, hasičů a zdravotníků. Policisté cizinecké policie hned po zahájení předvedli dětem poutavé ukázky z výcviku služebních psů.


Pár desítek minut nato dorazila policejní pořádková jednotka a názorně všem ukázala, jak na agresivní demonstranty. „Samozřejmě, že se těžkooděnci nepotýkali s návštěvníky, ale neposlušný dav jim dělali smluvení figuranti,“ upřesnila s úsměvem policejní mluvčí.


Co umějí, předvedli také příslušníci Hasičského záchranného sboru. Na hřiště byla dopravena škodovka, která představovala vozidlo po dopravní nehodě. Za pomoci hydraulických nůžek a dalšího náčiní hasiči v mžiku vystříhali z vozidla střechu.


Na hřiště před koncem programu stihly dojet i výjezdové sanitky záchranné zdravotnické služby, které byly celé dopoledne za pacienty v terénu. Zvídaví návštěvníci si tak mohli před závěrem programového dopoledne prohlédnout nejen resuscitační lůžko, ale celé vybavení výjezdové sanitky zvenčí i zevnitř. „Mezitím už děti stačily obejít a vyzkoušet všechna soutěžní stanoviště a rozebrat všechny pro ně připravené ceny a upomínkové materiály,“ dodala na závěr Eva Prachařová, která jménem realizačního týmu poděkovala za vstřícnost a pomoc těm, kteří se na hladkém průběhu Dne s policií podíleli.