Po velké přestávce se všichni sešli v multimediální třídě, kde se deváťáci osobně představili, včetně toho, jaké má kdo koníčky a kde bude po prázdninách ve svém vzdělávání pokračovat. Potom promítli všem přítomným video, ve kterém byl zmapován celý jejich školní život od první třídy až po současnost. Na závěr přišel čas na loučení, kde bylo nejprve poděkováno třídním učitelkám a potom celému pedagogickému sboru včetně vedení. I když se školáci na tuto chvíli po celý rok těšili, tak nyní si teprve uvědomili, že to je opravdu naposledy, co se takto scházejí jako kolektiv pohromadě, a tak při loučení nechyběly ani slzy.

Jiří Mach