Posloupně navazující program začal v Husově sboru komentovanou prohlídkou kostela, meditací a komponovaným pořadem o J. A. Komenském, o hodinu později zazpíval v kostele sv. Václava sbor Clari Cantus pod vedením Kláry Dušánkové Nentvichové a v chrámu sv. Petra a Pavla Noc kostelů vyvrcholila koncertem Tria Braunensis (Michaela Jeklová, Ladislav Šikut a Štěpán Přibyl) a pěveckého souboru Stěnavan.