Chodcům se v České Skalici rozhodně nežije snadno. Přejít totiž v dopravní špičce na druhou stranu komunikace je totiž někdy nadlidský výkon a chodcům jde doslova o život. Mnozí řidiči se totiž ani nenamáhají dodržovat předepsanou rychlost, natož dát pěším přednost na přechodech pro chodce. Ohrožováni jsou hlavně méně pohybliví starší lidé a matky s dětmi. V ranních hodinách musejí na Husově náměstí dbát na bezpečnost školáků strážníci městské policie. Skřípění brzd automobilů těsně před přechody je také starým známým evergreenem. „Je to katastrofa. Skutečně se již bojím přejít na druhou stranu ulice. Dříve jsem chodila nakupovat do prodejny potravin Verner, ale kvůli své bezpečnosti už chodím do Penny Marketu, který stojí na té straně ulice, kde mám cestu domů,“ svěřila se se svými zážitky s přecházením ulice zdejší občanka Miluše Samková. Na potíže chodců upozornil v květnovém Českoskalické zpravodaji také obyvatel města Jindřich Bradna. Ten mimo jiné poukázal na skutečnost, že před vstupem ČR do Evropské unie byla v celé zemi motorovým vozidlům v uzavřené osadě povolena maximální rychlost 60 kilometrů v hodině. V České Skalici to však bylo 40 kilometrů v hodině. „Když však v souvislosti s úpravou pravidel silničního provozu byla v celém státě snížena rychlost pohybu vozidel na 50 kilometrů v hodině, město si nechalo rozumné omezení na 40 kilometrů v hodině, ale přijalo obecně platnou padesátikilometrovou hranici, a to i přesto, že došlo k dalšímu výraznému nárůstu automobilového provozu,“ uvedl Bradna. Velmi nebezpečným místem pro chodce je prostor v lokalitě Bojiště od Jiráskovy ulice k nádraží. Ani přechody u Penny Marketu a dva na Husově náměstí nejsou pro chodce bezpečné. „Jezdit na kole po silnici se rovná sebevraždě, stejně jako se pohybovat po chodnících na hlavní třídě, které jsou tak úzké, že nápor vzduchu od projíždějících kamionů vás nutí ustoupit ke zdi domů,“ dodáva Jindřich Bradna.


Pokud se však nedokončí silniční obchvat nebo avizovaná provizorní komunikace zvaná obchvat obchvatu, dopravní situace v centru města se jen stěží změní. „Pevně věřím, že bude postaven obchvat obchvatu a tím se vymístí doprava z centra města. Vím, že je situace v současné době tragická. Bohužel tomu tak je ve všech městech, kudy vede dopravní průtah,“ poznamenal starosta Tomáš Hubka.