Na poněkud kostrbatou otázku týkající se řešení tranzitní dopravy budou moci reagovat voliči v Novém Městě nad Metují. Zde se bude rozhodovat o tom, zda podpoří jižní variantu nebo je jim bližší řešení přeložky silnice I/14, které je aktuálně ve hře. Pokud většina voličů jižní variantu odmítne nebo referendum bude pro nízkou účast neplatné, mohou státem pověřené instituce činit další kroky k realizaci plánované přeložky. Zvrat by podle starosty nepřineslo ani referendové ANO pro jižní obchvat. „Pravděpodobně by se nic nestalo, protože varianta navrhovaná státem, který jediný může stavbu realizovat, není referendem nabízené řešení,“ uvádí Petr Hable.

To v Hronově budou ti, kteří se rozhodnou přijít k místnímu referendu, odpovídat celkem na tři otázky. První se bude týkat výstavby městského úřadu v přístavbě Jiráskova divadla, další prodeje domu U zeleného stromu č.p. 4 a třetí prodejem objektu radnice č.p. 5. Obě tyto budovy stojí na náměstí Československé armády v Hronově a v současnosti v nich sídlí úředníci městského úřadu.

Starostka Hronova Hana Nedvědová považuje pro město za nejlepší variantu, kdyby se voliči vyslovili ve všech otázkách kladně. Pro místní referendum musela vzniknout další komise, která bude nad jeho průběhem ve všech osmi okrscích dohlížet.

ANO ČI NE PRO LÁZEŇSKOU
Obec Dřevěnice na Jičínsku řeší, jak naložit se silnicí třetí třídy v Lázeňské ulici. Část novousedlíků lobuje za to, aby obec silnici od kraje koupila, starousedlíci jsou proti. Protože ani mezi zastupiteli nepanuje jednotný názor, obec se rozhodla vyhlásit v rámci komunálních voleb anketu.

Místní tak mají rozhodnout, zda více než kilometrový úsek silnice Dřevěnice nebude vlastnit nebo ho převezme se všemi právy a povinnostmi. Správa silnic v tom případě přislíbila opravu povrchu, spočívající ve vyrovnání a tím i navýšení stávajícího asfaltového krytu, avšak bez opravy základu. Následné opravy a údržba by byly hrazeny z obecního rozpočtu. „Převzetí silnice bude mít nezanedbatelný vliv na rozpočet obce. Nejsem pro to, aby obec takto zatížila obecní kasu,“ netají se svým postojem starosta Dušan Vrabec.

Silnice je stará více než sto let a pouhá oprava krytu bude podle starosty dočasná. Novousedlíci by si přáli, aby zde v budoucnu vznikla případně i pěší zóna a provoz byl limitován třicetikilometrovou rychlostí. To je však podle policie nerealizovatelné.