53letého lídra vítězného seskupení Broumovská vlna, který získal v září od voličů jednoznačně největší počet hlasů, navrhl na post starosty kolega z kandidátky Přemysl Valášek.

Starosta: Arnold Vodochodský

Místostarosta: Kamil Slezák

Radní:
- Broumovská vlna – 2 (Michal Čepelka, Přemysl Valášek)
- Broumováci – 2 (Šárka Sedláčková, Pavel Trojan)
- “ČSSD a Nezávislí“ – 1 (Ondřej Habart)

Byly zřízeny dva výbory: Finanční výbor – předsedou zvolen Lubomír Franc (ČSSD a Nezávislí) a kontrolní výbor – předsedou zvolen Jaroslav Bitnar (Volba pro Broumov).

„Vize jsou jasné – pokračovat v tom, co bylo započato a pustit se do nových projektů. Jak už jsem deklaroval, tak bych chtěl být starostou, za kterého by se město nemuselo stydět. Věřím tomu, že s celým svým týmem a podporou vás zastupitelů posuneme město zase o kousek dál, než v současnosti je,“ nastínil základní vizi ještě před samotným hlasováním Vodochodský. „Trošku mě urazilo, že když chceš být starostou, za kterého se město nemusí stydět, tak to vypadá, že za mě by se stydět mělo,“ zareagoval Jaroslav Bitnar v posledních minutách starostování. Své pochyby nad kompetentností vítězné Broumovské vlny vést město k lepším zítřkům otevřeně vyslovil Jiří Ringel. „Zatím to vnímám tak, že Broumovská vlna předvedla spíše destrukční sílu. Nejsem si úplně jistý, jestli počet zastupitelů, kteří vás podpoří, zaručí dobrý vývoj pro město.“

Předčasné „grilování“ vítězů voleb se nelíbilo bývalému hejtmanu Lubomíru Francovi. „Takovéto zpochybňovaní, jestli to je či není vhodné vedení města, je předčasné. Nechme to hodnocení až budeme mít co posuzovat - za půl roku nebo za rok,“ dodal zastupitel ČSSD, která byla se svými třemi mandáty právě tím rozhodujícím jazýčkem na vahách v povolebním jednání.

Vzhledem k tomu, že opozice se ani přes své vyslovené výhrady nepokusila navrhnout svého protikandidáta, byl většinou 13 hlasů zvolen Arnold Vodochodský starostou. Sám si navlékl na krk starostenský řetěz a vystřídal Jaroslava Bitnara na jeho pozici.

Na post místostarosty navrhla Šárka Sedláčková lídra kandidátky Broumováci - 52letého Kamila Slezáka. „Předběžně jsme domluveni, že bych měl převzít oblast investic a navázat na práci minulého starosty. Máme připravené projekty, ale bude to samozřejmě o prioritách a finančních možnostech města. Co nás teď čeká v první řadě je nákup energií protože nemáme dosud zajištěného dodavatele pro rok 2023,“ zmínil Kamil Slezák.

Ani on neušel poměrně ostré kritice z úst končícího Jaroslava Bitnara, který sáhl pro kritiku do roku 2014, když zmínil nesrovnalosti kolem jedné investiční akce. „Nabyli jsme dojmu, že jsi na nás tehdy chtěl spáchat podvod,“ zmínil Bitnar.

„Říkám to tady kvůli novým zastupitelům, kteří budou zvoleni do rady, aby si prostě na tebe dávali pozor, protože si nemyslím, že jsi v tomto směru čestný a poctivý. Budou to oni, kdo svým hlasováním ponesou odpovědnost za to, co do rady předložíš ke schválení. Jsem rád, že u toho už nebudu,“ uvedl končící starosta na adresu svého dlouholetého kolegy z vedlejší kanceláře. Kamil Slezák reagoval upřesněním, že se tehdy jednalo o rekonstrukci DDM Ulita. „Firma, která objekt rekonstruovala ze dne na den skončila. Měli jsme odkrytou střechu a pršelo. Museli jsme reagovat, byla to moje odpovědnost. Sehnali jsme firmu, která to provizorně zakryla. Následně bylo všechno projednáno v radě,“ reagoval místostarosta, kterého doplnil i ředitel DDM Ulita Miroslav Frömmel. „Nepřijde mi to úplně fér vytahovat takové věci. Je to dlouhá doba, a ne každý má povědomí o co šlo. Jednalo se o mimořádnou situaci a musely se podniknout nestandardní kroky. Celá budova protekla dvakrát vodou a muselo se to řešit.“ Ani tato kritika nic nezměnila na tom, že Kamil Slezák měl v zastupitelstvu dostatečnou podporu a svou pozici díky 14 hlasům obhájil.

Poslední třecí plocha mezi opozicí a koaličním návrhem byla volba radního Pavla Trojana. Jiří Veselý vyslovil obavu, aby se Trojan coby zaměstnanec stavební firmy, která provádí rekonstrukci domova pro seniory, nedostal do střetu zájmů. „Podle mých informací zde bude poměrně vysoká míra víceprací, která podle odhadu může jít do desítek milionů korun. Mám velkou obavu, že při jednání v radě by mohl být pan Trojan uveden do velkého konfliktu zájmů. Jak má hlasovat – loajálně se zaměstnavatelem nebo loajálně s městem?“ Projektant Broumovského stavebního sdružení Pavel Trojan deklaroval, že střet zájmu nehrozí. „Nejsem ve vedení společnosti ani nerozhoduji o stavebních zakázkách. Předpokládám, že podklady pro případná jednání budou připraveny takovým způsobem, že rada i bez jednoho člena bude moci rozhodnout,“ ujistil, že v takovýchto záležitostech nebude rozhodovat.

Informace o předpokládaném nárůstu nákladů při rekonstrukci domova pro seniory překvapila i čerstvě zvoleného starostu. „Padla tu pro mě vcelku nová informace, že jsou při rekonstrukci takto veliké problémy, a že rekonstrukce si vyžádá navýšení v desítkách milionů korun,“ bude zjišťovat skutečný stav věcí. Jak to opravdu vypadá s financováním rekonstrukce domova senioru a jestli hrozí výrazné prodražení stavby vás budeme informovat.

Slib složili nově zvolení zastupitelé pro volební období 2022–2026: Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Vojtěch Vašák, Michal Čepelka, Martin Minařík, Přemysl Valášek, Jan Vodochodský, Šárka Sedláčková, Pavel Trojan, Miroslav Frömmel, Ondřej Habart, Mircea Milan Filipcik, Lubomír Franc, Josef Gruner, Pavel Kašpar, Jaroslav Rojkovič, Monika Mrštinová, Miroslav Švábl, Arnold Vodochodský, Lenka Grunerová, Jiří Veselý, Jiří Ringel. (Miroslav Mádle byl z ustavujícího zasedání omluven).