Jednou ze čtyř škol na Náchodsku, které se letos do projektu zapojily byla i ZŠ v Martínkovicích. Zde si tento týden ve čtvrtek žáci nejvyšších ročníků vyslechli vyprávění válečného veterána Josefa ledviny, který jim během dvou vyučovacích hodin převyprávěl těžká léta mládí, do nichž zasáhla válka.

Zkušenosti z bojů, těžké podmínky, mizerná strava, smrt v přímém přenosu, minami roztrhaní kamarádi a jako památka střepina v těle – o tom všem se z úst očitého účastníka dozvěděli osmáci a deváťáci, pro něž tuto besedu připravila učitelka Michaela Lantová.

„Buďte rádi, že žijete v době v jaké žijete, že můžete žít v klidu,“ – to byla slova Josefa Ledviny adresovaná martínkovickým žákům. Po tom všem, co jim vyprávěl, nezněla z jeho úst v žádném případě jako obyčejná fráze…

Kromě besedy martínkovičtí školáci shlédli i dva promítané filmy – v rámci tématu válečné. „První byl o dětských vojácích z Hitlerjugend a druhý o leteckém boji o Anglii,“ prozradila nám učitelka Michaela Lantová. „Ještě příští týden budeme s žáky v tomto projektu pokračovat psaním slohové práce, která bude jakousi reflexí na to, jak na ně vyprávění a nově získané poznatky zapůsobily,“ říká učitelka.