Jak nám řekla Nina Adlof, tisková mluvčí Městského úřadu v Náchodě, v oblasti kultury bylo podáno celkem 13 žádostí. Kulturní komise je projednala 24. září. „Nadace rozhodla podpořit deset projektů celkovou finanční částkou 67 500 korun,“ informovala nás mluvčí náchodské radnice. Jak zároveň dodala, v oblasti sportu bylo podáno celkem 19 žádostí, které tělovýchovná a sportovní komise projednala 22. září. „Kulturní a sportovní nadace se na svém jednání dne 30. září rozhodla podpořit šestnáct žádostí finanční částkou ve výši 120 000 korun,“ zakončila mluvčí Nina Adlof.