Právě na mobilních telefonech si lze ale dobře představit i jinou propojenost dnešního světa než tu komunikační. „I váš mobil obsahuje kondenzátory z vzácného kovu tantalu získávaného z nalezišť ve střední Africe. Stupňující se těžba tohoto kovu stále více ovlivňuje i biotopy vzácných goril nížinných a dalších zvířat. Snižme těžbu tohoto kovu z přírodních nalezišť a přispějme jeho recyklaci tím, že své staré mobily vyndáme ze skříní a necháme je racionálně zpracovat,“ vyzývá veřejnost botanik ze Správy CHKO Broumovsko Petr Köppl.

I v Polici nad Metují tak můžete do konce měsíce pomoci ochraně středoafrických zvířat. Správa CHKO Broumovsko je totiž vedle dalších 36 regionálních pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a 15 zoologických zahrad místem, kde můžete odevzdat svůj nepotřebný mobil.
„Za každý odevzdaný mobilní telefon přispěje organizátor ekologického nakládání s elektroodpadem REMA Systém na nákup potřebného vybavení pro strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Satelitní telefony, stany nebo boty usnadní strážcům pohyb a pobyt v terénu, a tím účinnější ochranu goril i jiných volně žijících živočichů před pytláky,“ vysvětluje Petr Köppl.

Dnes je už snad u nás samozřejmostí nakládat s elektroodpadem tak, aby svojí toxicitou neohrožoval životní prostředí. Využijme ale navíc příležitosti, aby náš mobil ještě jednou posloužil, přestože už dosloužil. „Svůj nepotřebný mobilní telefon můžete odevzdat do nádoby v zádveří Správy CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, Police nad Metují do 29.října,“ vyzývá veřejnost Petr Köppl.