Jedna místnost božanovského celního úřadu byla výbuchem zcela zničena. Také došlo ke zranění dvou strážmistrů. Četnický strážmistr Václav Ježek byl těžce zraněn v obličeji a četnický strážmistr František Pražák byl střepinou z nepřátelského granátu zraněn na prsou. Místní družstvo Stráže Obrany Státu, tehdy útok za pomoci asistenčního oddílu z Broumova odrazilo. V tuto dobu působilo v Božanově na 31 ochránců státní hranice (13 příslušníků finanční stráže, 6 četníků a 12 vojáků).

Tuto událost na budově připomíná pamětní deska, která zde byla odhalena před třemi lety.

V této době docházelo k podobným útokům na Broumovsku velmi často. O tři dny později do Šonova u Broumova pronikla z blízké Nové Rudy jednotka SFK. Československé pozice byly napadeny intenzívní palbou. Střelba za farním kostelem sv. Markéty probíhala půl hodiny. Útočníci se stáhli až po příchodu posil vedených podporučíkem Lukášem a zanechali po sobě tři mrtvé spolubojovníky.