„Krajské rozhodnutí se týká vybraných honiteb spadajících do katastrů tří obcí s rozšířenou působností - Trutnov, Dvůr Králové a Vrchlabí. Co se týče Broumovska, tak zde je také zahájeno správní řízení o žádosti Výzkumného institutu ochrany genofondů. Rozdíl je v tom, že při řešení takovéto situace není území CHKO Broumovsko v gesci kraje, ale spadá pod pravomoc Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR," vysvětlil předseda Okresního mysliveckého spolku Náchod Petr Urban.

Stejnou výjimku jako kraj řeší i ochránci přírody

A právě první srpnový čtvrtek proběhlo na Správě CHKO Broumovsko ústní jednání v rámci správního řízení, které spustila žádost Výzkumného institutu ochrany genofondů (VIOG) o udělení výjimky k odstranění problematických jedinců vlka. „Je to v zásadě stejná výjimka, jakou už stihl přijmout krajský úřad pro území Královéhradeckého kraje. Ta se ovšem nevztahuje na velkoplošná zvláště chráněná území - tří chráněných krajinných oblastí a Krkonošského národního parku," objasňuje legislativní náležitosti vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.

Vlk. Ilustrační foto
Krajský úřad povolil na Trutnovsku odstřel vlka. Jaké jsou lokality a podmínky?

Jednání nemělo podobu veřejného pléna s možností hlasování kdo je pro a kdo je proti možnému odstřelu vlků. Zhruba z devadesáti oslovených účastníků řízení (všechny obce ležící v CHKO Broumovsko, Český ráj a Orlické hory), kteří mohli uplatňovat svoje připomínky, jich dorazilo asi deset - v zásadě se jednalo jen o zástupce samospráv z Broumovska.

A jak by to tedy vypadalo v praxi? Když by došlo ke konkrétní situaci napadení stáda, tak by mělo dojít na nedávno schválený pohotovostní plán, který má řešit problematické jedince.

„Nejprve bude muset zasednout odborná komise, která možná následně rozhodne o odstranění vlka z populace. Můj osobní názor v účinnost tohoto opatření je skeptický. Nedovedu si představit, že když se až po nějakém čase se zpožděním někdo rozhodne o potřebě odstranění vlka, jak toho konkrétního jedince budeme schopni identifikovat," říká Petr Urban. „Sice se odstřel za naplnění stanovených podmínek povolí, ale nemyslím si, že by to reálně přineslo nějaký kýžený efekt," očekává, že vlk se nažere a koza nezůstane celá.

V katastru obce Šonov byla na začátku května nalezena mrtvá březí vlčice, která zahynula obzvláště trýznivým způsobem.
Mrtvá vlčice na Broumovsku byla březí. Zahynula obzvláště trýznivým způsobem

Aby bylo možno problematického vlka odstranit, je potřeba překonat v podstatě dva zákazy různých zákonů. Ten první je zákon na ochranu přírody a krajiny, kdy se jedná o kriticky ohrožený druh živočicha, kterého je zakázáno nejenom usmrcovat, ale i poranit nebo rušit ve vývoji. A pak je tu zákon o myslivosti, kde vlastně po dohodě s držiteli honiteb by mělo platit, že kompetenci zastřelit takového problematického jedince bude mít jen VIOG nikoliv držitelé honiteb.

Střílet na počkání se rozhodně nebudou

Sympatizanti vlků rozhodně nemusí mít strach, že by výjimka znamenala střílení vlků na počkání. Velkým zaklínadlem je Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného. „Ten přesně říká, jak postupovat v případě že se objeví problematický jedinec. Obsahuje kromě jiného popis jeho chování - řekněme od smělých jedinců vlka přes problematické až ke kritickým," říká Hana Heinzelová, že manuálem jak na to je podrobná tabulka. Má tři barvy jako semafor - zelenou, oranžovou a červenou. A už od některých oranžových polí je potřeba cosi řešit. „O tom, jestli se jedná pouze o smělého jedince nebo vlka, jehož chování splňuje problematické parametry, rozhodne pohotovostní štáb. Ten také určí, jestli na daného jedince bude moci být uplatněna výjimka a VIOG ho bude moci eliminovat," vysvětluje vedoucí Správy CHKO Broumovsko.

Příkladem jak by se mohlo postupovat může být situace, se kterou se lidé nejčastěji setkávají, což jsou škody na hospodářských zvířatech. „Pokud bude vlk opakovaně pronikat do pastviny, která je ochráněná podle správných standardů, určitě nemůžeme po tom chovateli chtít, aby šel a činil ještě nějaká další opatření. Takže když by se v takovéto ohradě udály další škody, tak takový jedinec je vyhodnocen jako problematický, a může být odstraněn," vysvětluje Hana Heinzelová. Rozhodně to nebude fungovat tak, že když někdo uvidí běžet vlka, tak šelma hned dostane nálepku problematického jedince. „Ale je pravda, že o takových blízkých setkání s vlkem by se mělo vědět. Kolegové zjišťují okolnosti, aby mohli vyhodnotit, jestli šlo spíš o náhodné setkání s mladým smělým jedincem nebo jestli už to zavánělo nějakým malérem a je potřeba to řešit."

Vlci v Javořích horách - únor 2023.
V Broumovské vrchovině a na Novoměstsku pobývá nejméně 18 vlků. Jeden je třínohý

Zatímco Královéhradecký kraj stihl vydat výjimku jako první v republice, tak rozhodnutí AOPK, jež v těchto záležitostech rozhoduje v místech, která požívají status ochrany přírody, je ve stádiu procesu. „Královéhradecký kraj je jediným územím u nás, kde tato výjimka buď byla udělena nebo k ní míříme. Je to v zásadě průlomové rozhodnutí,” potvrzuje Hana Heinzelová, že po čtvrtečním ústním jednání na Správě CHKO Broumovsko budou všichni zainteresovaní seznámeni s doplněním spisu, dostanou lhůtu na vyjádření a potom už přijde na řadu rozhodnutí. Podle jejího odhadu AOPK přijme stejné rozhodnutí jako kraj nejdéle do měsíce. „Záleží na tom, jestli se objeví ještě nějaké další připomínky účastníků řízení. Pokud nebudou, tak to je otázka týdnů.”

Šance na redukci populace je minimální

Jednání se účastnil i starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant. Podle jeho slov by toto opatření bude mít praktický dopad jen opravdu v mimořádných případech. „Nedovedu si představit, že by to došlo naplnění. Vlci by museli opakovaně překonat dobré zabezpečení stáda nebo by museli útočit na lidi. V jiných případech k tomu nedojde. Když někde jednorázově zabijí třeba deset ovcí, tak to není důvod pro odstranění z populace,” říká Tomáš Havrlant, který měl připomínky už k podobě pohotovostního plánu. “Je to sice pokrok, mediálně to je zajímavé, ale fakticky to rozhodně nepovede ke snížení útoků na hospodářská zvířata.”

Odkaz na stažení nebo rozklik, kde je popsaný pohotovostní plán.