Prý pivovar nebude vytvářet zisk. Je zajímavé, že jej chtějí koupit majitelé jiných obdobných pivovarů, které však zisky vytvářejí, proč to tedy v Náchodě nejde? Protože to řídí město? Nebo proto, že to město řídí špatně a prakticky se o pivovar vůbec nestará. Radní před několika lety ustavili představenstvo a dozorčí radu. Tito lidé mají za povinnost za majitelé, což je město, pivovar řádně vést. Předpokládali bychom, že budou hodnoceni podle toho, jaký podnik vytvoří zisk, opak je pravdou. Představenstvo a dozorčí rada dostávají mzdu měsíčně stejnou bez ohledu na úspěchy či neúspěchy podniku a na tvorbu zisku. Tak se ze jmenování do zodpovědné řídící funkce, stala politická trafika. Strany koalice na radnici jmenovali své zástupce, kteří ročně stojí pivovar 900 tisíc korun a jejich zásluha na prosperitě je minimální. To by si soukromník nedovolil. Proto také soukromý pivovar Svijany nebo Holba Hanušovice vědí, že v náchodském pivovaru jsou značné rezervy.


Otázka pro zastupitele by neměla být prodat či neprodat, ale jen zlepšit řízení aby se z pivovaru stalo znovu zlaté vejce pro město. Je pravda, že veškerý průmysl i pivovarnictví se sdružuje do větších celků. Prodej však nemusí být jedinou cestou. Združovat se lze i v rámci obchodní prosperity do společenství vzájemně si rovných samostatných celků, ke společným nákupům a společnému využití trhů ve prospěch všech zúčastněných.


To však naše hlavy pomatené snad ani nenapadlo. Když jsem byl na pivních slavnostech, všiml jsem si, kolik osobních aut pivovar vlastní, že by to měli na rozvoz piva? Také bych přivítal, kdyby místo drahých slunečníků, skoro v každé restauraci a jejich časté obměny a dalších neúčinných reklamních předmětů stojících těžké peníze, bylo rozumnější, kdyby tyto peníze byly investovány na jiné důležité účely. Vždyť reklamu dělá především dobrá kvalita a cena, to je to, co zajímá většinu spotřebitelů. Páni zastupitelé a radní doufám, že rozhodnete s rozumem a ve prospěch občanů města Náchoda.

(Miro Rousek)