Například v Náchodě se staré jarmarky a trhy konaly každý čtvrtek a neděli na náměstí kolem kostela. Proti děkanství a soudu byli bednáři, kteří mívali velmi brzy prodáno, následovali hrnčíři a níže pod nimi prodavači železných nádob. Před Šrůtkovou vinárnou vystavovali své zboží rychnovští soukeníci, pod nimi solničtí ševci.