Propojení klientů Domova pro seniory MSSS Oáza, studentů Evangelické akademie v Náchodě a žáků ze Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují při sportovně dovednostním klání, které bude probíhat v lesoparku MSSS Oázy. Akcí oslavíme 200. výročí narození významné spisovatelky našeho kraje Boženy Němcové. Prostřednictvím jejího milovaného díla „Babička“ si prarodiče zavzpomínají a děti připomenou kouzlo starých časů.

Jednotlivá stanoviště se ponesou v duchu života na Starém bělidle a okolí: Zpívání s Viktorkou u splavu, Pro pírko přes plot, Střelba u Černého myslivce, Pečeme s babičkou u Prošků ve mlýně, Na slovíčko s Boženou Němcovou, Poznávání květin s komtesou Hortenzií. Atmosféru starých časů navodíme dobovými kostýmy, rekvizitami a občerstvením v „Hostinci u Sultána a Tyrla“.

Název subjektu: Městské středisko sociálních služeb OÁZA
Adresa: T. G. Masaryka 1424, 54901 Nové Město nad Metují
Okres: Náchod

Kontaktní osoba: Jana Balcarová
E-mail: reditel@msss.cz
Telefon: 720960155

Jana Balcarová, ředitelka Domova pro seniory MSSS Oáza