Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov zajišťuje komplexní péči 67 klientům. Klienti stárnou (věkový průměr je 88 let), a jejich zdravotní stav už není, co to "bejvávalo", ale… pořád se ještě chtějí bavit. Takže bychom pro ně chtěli uspořádat sportovní hry s tématikou ryze sportovní s názvem "Zelená je tráva aneb Ve zdravém těle zdravý duch", kdy bychom propojili nás zaměstnance, klienty našeho domova i okolních domovů a děti z mateřské školy a společně bychom si zasportovali - každý podle toho, co dokáže a zvládne.

Nemusí být vítězů, stačí zúčastnit se a udělat něco pro sebe. A pohled na dětičky, které jsou živé, plné pohybu, milé a bezprostřední, to určitě přinese radost všem zúčastněným stranám. A o to právě jde. Chtěli bychom pozvat i muzikanty, takže bychom si společně zazpívali, každý by předvedl svůj repertoár (děti by zazpívaly seniorům a senioři dětem).

Název subjektu: Domov odpočinku ve stáří Justynka
Adresa: Komenského náměstí 212, Hronov
Okres: Náchod

Kontaktní osoba:
Jitka Ansorgová
E-mail: do_justynka@cmail.cz
Telefon: 731419432

Jitka Ansorgová, ředitelka Domova odpočinku ve stáří Justynka, Hronov