Neuvažuje ani o tom, že by si dal od politiky čtyřletou pauzu a pak se do ní vrátil. „Je to moje pevné rozhodnutí,“ má jasno Jiří Klepsa, který na starostenské židli stříhá pomyslný metr.

Podle jeho slov by volební období měli hodnotit spíše obyvatelé města než on. „Myslím si, že mně to nenáleží, já mohu mít jen nějaký pocit. A ten je takový, že jednotlivé plánované kroky se nám podařilo realizovat. Tím prvním bylo roku 2015 otevření nového Komenského mostu, který navíc získal ocenění stavba roku,“ zmínil náhradu historického mostu, který nenávratně poškodila povodeň v červnu 2013.

Za další významný počin posledních čtyř let považuje starosta propojení lokality Na Valech a náměstí novou pasáží Jaroslava Žáka v domě čp. 49.

ÚSPĚCH. Vybudování protipovodňových opatření, která otevřela cestu k řešení lokalit, kde s ohledem na povodňový plán nebylo možné cokoliv stavět.
ÚSPĚCH. Vybudování protipovodňových opatření, která otevřela cestu k řešení lokalit, kde s ohledem na povodňový plán nebylo možné cokoliv stavět.

Lokalita Na Valech byla až do realizace protipovodňových opatření vedena jako aktivní záplavová zóna, kde nebylo možné cokoliv postavit. A právě zde vzniklo nové dopravní propojení s náměstím bez něhož by nemohla začít oprava Tyršova mostu. Vše ale nešlo hladce. „Dodnes odbor majetku vůči zhotoviteli stavby ale řeší výhrady, které měl při jejím převzetí a nově vzniklé reklamace,“ připomněl starosta.

„Ten účel byl ale splněn, protože lokalitou Na Valech se dnes motoristé dostanou bez problému na náměstí. Tím se otevřela cesta k tomu, abychom mohli na celé měsíce otevřít časový prostor pro rekonstrukci Tyršova mostu, která bude zcela jistě dokončena do konce roku,“ dodává Jiří Klepsa k opravě hlavní spojnice s náměstím, na níž žádná zásadní rekonstrukce neproběhla od postavení mostu v roce 1932.

DOTACE NA OPRAVU NÁMĚSTÍ SE NEOBJEVILA
Celé volební období vedení města usilovalo o případné získání dotačního titulu na opravu jaroměřského náměstí. „Bohužel se takový dotační titul nezjevil, nicméně máme připravenou a schválenou kompletní projektovou dokumentaci,“ připomněl starosta, že jeho nástupce má projekt na případnou rekonstrukci náměstí připraven v šuplíku.

K potěšitelným událostem patří i posun ve výstavbě dalšího úseku dálnice právě u Jaroměře. „Chtěl bych každopádně poděkovat několika zaměstnancům stavebního úřadu a odboru majetku města za spousty let spolupráce v otázce realizace dálničního úseku 1107, to vnímám jako klíčové. Těchto několik zaměstnanců významnou měrou přispělo k tomu, že už v dnešní době se tento dálniční úsek realizuje a měl by být zprovozněn do prosince 2021,“ věří Jiří Klepsa.

Průšvih. Nechuť zákonodárců této země jakkoliv zpřísnit systém, ze kterého parazitují nepřizpůsobiví občané, kteří k rozvoji města nepřispívají.
Průšvih. Nechuť zákonodárců této země jakkoliv zpřísnit systém, ze kterého parazitují nepřizpůsobiví občané, kteří k rozvoji města nepřispívají.

To co starostu mrzí, že se nepodařilo držet krok s investorem v přípravě stavby obchvatu Jaroměře. „Tady ale nedávám nic za vinu komukoliv ze zaměstnanců, protože vím jak to probíhalo, a že to bylo záležitost několika málo jedinců, kteří právě tuto stavbu o roky zdrželi,“ připomněl starosta.

BOBTNAJÍCÍ BYROKRACIE DUSÍ POSUN VPŘED
Před dvaceti lety, když Jiří Klepsa vstupoval do komunální politiky, tak očekával, že přijde částečně o vlastní osobní svobodu. „To se jednoznačně splnilo. Za druhé jsem byl dost naivní s ohledem na kolos jménem byrokracie, který neustále narůstá. To je věc, která člověka nenechává klidným. Ta byrokracie neuvěřitelně bují, a když to porovnám s tím obdobím před dvaceti lety tak je to nesrovnatelné, i když tehdy mi to už připadlo jako nepřijatelné,“ všímá si starosta bobtnajícího molochu.

Přestože má starosta negativní názor na jakýkoliv dotační systém, tak nicméně považuje za obrovský úspěch, že se v posledních 13 letech podařilo zajistit nejen pro samotné město, ale i pro jeho nejbližší okolí dotační prostředky v úrovni možná jedné miliardy korun. „To považuji za významný úspěch několika zaměstnanců městského úřadu. A to, že dnešní úvěrové zatížení města, je do dvaceti milionů korun, považují za úspěch ještě větší,“ dodává starosta, který podle svých slov z končícího volebního období nemá vůbec špatný pocit.