Obyvatelé „dolního konce“ byli opět v pohotovosti a bedlivě sledovali jak se postupně koryto začíná plnit kalnou vodou. I když ještě nejsou všechna opatření hotová, tak již nyní je vidět, že by do budoucna měla splnit svůj význam a místní obyvatele z větší části ochránit. Na horním snímku je vidět včerejší stav hladiny a na spodním stav z před několika dnů. Hladina řeky výrazně stoupla, ale rozšířené a prohloubené koryto prozatím všechnu vodu pobralo. Před zahájením prací by takovéto zvýšení hladiny způsobilo zaplavení přilehlé silnice. (Jiří Mach)