„Pěší zónou denně projede čtyřicet až šedesát vozidel, a to už je opravdu vysoké číslo. Chodci si často stěžovali. Věřím, že toto opatření a důsledná kontrola silničního provozu v této ulici za využití i městského kamerového systému situaci zlepší,“ vysvětlil starosta Náchoda Jan Birke. Obchody pak bude možné zásobovat pouze v době od 17:00 do 10:00 hodin. Sloupek bude v tuto dobu zasunutý a nebude překážet.

"V následujících dnech osobně všechny obchodníky a podnikatele v ulici Kamenice navštívím a seznámím je se staronovými pravidly, aby mohli upozornit všechny své dodavatele včetně řidičů přepravních služeb," uvedl velitel Městské policie Náchod Petr Valica.

Mluvčí náchodské radnice Nina Adlof dodala, že zásobování v ulici Kamenice je povoleno pro č.p. 112, 144, 118, 145, 131 17-10. V naléhavých případech, jako jsou havárie či poruchy, bude třeba řešit provoz předchozí domluvou se strážníky městské policie.