K zápisu by se měly dostavit děti, které do 31. srpna 2015 dovrší šest let věku a děti s odloženou školní docházkou. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte.

Pro přijetí je nutná školní zralost

V základní škole Komenského by se ve školním roce 2015 až 2016 měly opět naplnit tři první třídy. „Nejdůležitější pro přijetí do první třídy je, aby dítě bylo sociálně vyzrálé, aby bylo samostatné a dokázalo poslouchat pokyny," upozornila zástupkyně ředitele pro nižší stupeň Jaroslava Štěpová. Dodala, že barvy, tvary, čísla nebo písmenka už mnoho dětí sice zná z mateřské školy nebo od rodičů, ale umět zdaleka všechno nemusí. „Není to až tak podstatné, naučí se to postupně ve škole," řekla Štěpová.

V průběhu zápisu, který se uskuteční v budově prvních tříd v Sokolské ulici, děti například předvedou, jak zvládají řeč, a to pomocí básničky nebo písničky. Učitelé si budou všímat i toho, zda se nebojí vzdálit od rodičů. „K dispozici bude pro děti herna, dostanou i drobné dárky na památku," řekla zástupkyně ředitele.

Kolik dětí přijde k zápisu vedení školy předem netuší. V minulosti nastaly dokonce i situace, že k zápisu přišli rodiče s dítětem mladším, dokonce i čtyřletým. Domnívali se, že je šikovnější než jeho vrstevníci a ve škole by to zvládlo. „V tomto případě jsou nutná dvě doporučení, a to z poradny a důkladné psychologické vyšetření," vysvětlila postup Jaroslava Štěpová.

A co konkrétně by dítě mělo zvládat před vstupem do školy? Kromě samostatného oblékání a obouvání by se mělo umět postarat o své věci, udržovat čistotu a pořádek kolem sebe, dodržovat pravidla chování, spolupracovat ve skupině dětí, podřídit se autoritě, soustředit se na práci i přiměřeně ovládat své emoce.

Zápis dětí i do nové první třídy

Také v Základní škole T. G. Masaryka v Náchodě se už chystají na budoucí prvňáčky. Kromě klasických prvních tříd se tady od září otevře i zcela nová první třída, která se bude lišit nejen přístupem k dítěti, ale i slovním hodnocením, nižším počtem žáků ve třídě nebo projektovou výukou.

Další novinkou, kterou škola zavedla, byla společná příprava zápisových aktivit s náchodskými mateřskými školami. „Pozvali jsme paní ředitelky a společně jsme vybírali aktivity k zápisu. Děti si budou moci činnosti volit a nebude chybět ani vzájemné propojení jednotlivých úkolů. Při zápisu do nově vznikající první třídy budeme používat Montessori pomůcky," prozradila zástupkyně ředitele Jana Žaludová.

Dodala, že například z mateřských škol Alšova a Březinova budou paní učitelky dokonce přítomné u zápisu, představí děti a rodiče paním učitelkám ve škole a pokud bude potřeba, předškoláčky podpoří.

Děti, které od září nastoupí do nové třídy základní školy T.G. Masaryka, se už mohly účastnit třech setkání předškoláčků, na kterých navázaly vztahy s budoucími spolužáky a pedagogy, seznámily se s prostředím školy, vyzkoušely si různorodé aktivity a zažily radost z učení.

V případě, že v době konání zápisu je dítě nemocné, není prý třeba panikařit. „Lze domluvit i jiný termín či hodinu zápisu," ujistila zástupkyně ředitele. Případné odklady školní docházky se ve škole vyřizují až po absolvování zápisu.